+31 182 684545
info@northedge.nl

Not so Northedge

Soms zegt dat wat terzijde staat het meest over wat centraal staat. Of dat voor Northedge ook geldt is een vraag die zelf niet beantwoord kan worden. Onmiskenbaar zijn er echter een paar zaken die dicht bij Northedge staan en er toch niet bij horen; ze zijn 'Not-so-Northedge'.

Poëzie

Woorden. Er zijn er zoveel van. Maar welke gebruik je op welk moment? Ook in een tijd van beeldcultuur zijn woorden niet overbodig, eerder in tegendeel. Het is wel zaak steeds kernachtiger te worden in hoe je woorden inzet. En steeds speelser, want mensen willen ‘getriggerd’ worden En dan kom je eigenlijk steeds meer in het domein van de poëzie uit. Northedge heeft een speciale band met poëzie, ook omdat van hieruit als eerste in Nederland een bundel organisatiepoëzie is gemaakt en alle relaties vanaf de start van Northedge een jaarlijkse kerstkaart in dichtvorm krijgen. Deze laatste is natuurlijk van Peter Noordhoek zelf. In 2019 worden 25 van deze gedichten gebundeld.

Politiek

Het ambtelijk-organisatorische werk zoals dat binnen Northedge plaatsvindt en het politiek-bestuurlijke werk dat Peter Noordhoek daarbuiten doet zijn prima te onderscheiden, al was het maar omdat voor het ene een factuur wordt geschreven en voor het andere op privébasis maximaal een vrijwilligersvergoeding wordt gedeclareerd. Belangrijker is dat het onderscheid leidt tot een ander professioneel perspectief: observerend en onafhankelijk binnen Northedge, betrokken en leidend binnen de politiek. Voorbeeld teksten:

Participatie

Actief burgerschap
Incidentele activiteiten in de lokale gemeenschap en actieve deelname aan de lokale en landelijke politiek geven inhoud aan het actief burgerschap, wat nu ‘participatie’ wordt genoemd. Hierin wordt ongeveer een dag in de week geïnvesteerd. Daarnaast ondersteunen we diverse maatschappelijke initiatieven in bijvoorbeeld Rotary-verband, in de culturele sfeer en door het steunen van bijzondere activiteiten van Stichting Raad op Maat.

KPS Gilde 
Professionalisering vindt plaats in het kader van het KPS Gilde, het Gilde ‘Kwaliteit Publieke Sector’. Peter Noordhoek is hier vanaf de oprichting in 1987 voorzitter van. Onder deze naam is een manifest gepubliceerd, zijn een groot aantal bijeenkomsten gehouden en worden er nog steeds intervisiebijeenkomsten gehouden.

Stichting Raad op Maat 
De activiteiten van Northedge BV en Northedge Opleidingen BV zijn qua organisatorische ondersteuning in belangrijke mate geïntegreerd met die van Stichting Raad op Maat. Deze Stichting houdt zich bezig met de zeggenschap en medezeggenschap voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Wijnand Noordhoek Foundation: Oeganda

De familie Noordhoek heeft sinds 1989 een streek in Oeganda onder haar hoede. Het gaat hier om zeer concrete hulp waarbij de gemeenschap zelf verantwoordelijk is voor het project. Via een 'koeien- en ossen' project krijgen de mannen en de vrouwen het eigendom van spannen ossen (de mannen) en koeien (de vrouwen). Ieder eerste kalf gaat naar de gemeenschap en wordt het begin van een nieuw span. Als een project zichzelf kan bedruipen gaan we door naar projecten die harder nodig zijn, doorgaans in moeilijk gebied.

Vanuit dit principe lopen er nu een groot aantal projecten in de streek. Het gaat buitengewoon goed, mede doordat elk jaar een bezoek wordt gebracht aan het project.

Tegelijk blijft het kwetsbaar, vooral door het risico van droogte en door raids van de Karamodjong, een stam van koeiendieven. Ook nu weer moeten we extra steun geven.

Voor meer informatie: de website van de Wijnand Northedge Foundation en een voorbeeld van een project(verantwoording): Runaway Children of Tapac.

Wilt u meedoen aan deze hele directe vorm van hulp?

Graag uw gift op rekeningnummer 34.97.30.857 t.n.v. Wijnand Noordhoek Foundation / Oeganda Youth Project.
Wat vindt er u van om een koe in Oeganda naar u genoemd te krijgen? Voor € 100,- krijgt u – zie bijgaand voorbeeld – een koe naar u vernoemd. En het mooie is: voor dit bedrag kunnen er nog meer koeien komen! Dus dan bent u meervoudig aanwezig in Oeganda.

Waar wacht u op?
Stort op bovenstaand rekeningnummer onder vermelding koe – en uw naam.

Archief

Northedge

@PeterNoordhoek
dpn@northedge.nl
 Copyright © 2015 -  All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram