CONTACT

Risico's bij kwaliteit – HRO

Hoog betrouwbaar organiseren
Northedge is vanaf het allereerste begin verbonden geweest aan de beweging om alertheid en veerkracht van de organisatie vergroten op basis van het gedachtegoed van High Reliability Organizing (HRO). Deze 4e generatie van risicodenken vraagt een 'bijzondere vorm van gehoorzaamheid' van medewerkers en vertrouwt niet alleen op procedures om de veiligheid op peil te houden. Wij ondersteunen HRO-activiteiten mede omdat we in deze vorm van gedragssturing het logische antwoord en vervolg zien op teveel op het systeemdenken gebaseerd kwaliteitsinspanningen. Uiteindelijk gaat het er gewoon om hoe scherp je bent op je eigen werk.

Onze activiteiten vinden plaats binnen het kader van het HRO-initiatief, waarvan de initiatiefnemers Herman de Bruine van De Haagse Hogeschool en Peter Noordhoek van Northedge zijn. We verrichten diensten en geven opleidingen voor staffunctionarissen en leidinggevenden belast met het vormgeven van een meer robuuste organisatie. Met name van belang voor vertegenwoordigers van organisaties met een hoge mate van incidentgevoeligheid, maar ook voor vertegenwoordigers van organisaties waarin een hoge mate van groepsdwang tot verstarring leidt. In het Platform HRO verzamelen wij de mensen met belangstelling voor het HRO-denken.

Voorafgaand aan elk activiteit voor een sector of organisatie wordt gebruik gemaakt van de gevalideerde vragenlijst van Weick & Sutcliffe. Op basis hiervan worden profielen gemaakt van organisatie en (opleidings)deelnemer. Vervolgens wordt kennis overgebracht van het HRO-gedachtengoed en worden de deelnemers via oefeningen en (eigen) casuïstiek contact gevoelig gemaakt.
Voor wat kennis:
• HRO: een bijzondere vorm van ongehoorzaamheid• Hoog betrouwbaar organiseren. Een toevoeging aan kwaliteitszorg.• Geen nieuws is slecht nieuws.• De kunst van het tijdig loslaten• Over bungeejumpkoordtoezichthouders

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram