CONTACT

Vereniging

Uiteindelijk komt alles bij een vereniging uit. Overheden kunnen hun besluiten nemen, bedrijven hun doelen halen, maar onderweg hebben altijd verenigingen hun rol te spelen. Vanwege draagvlak, vanwege het feit dat enkele bedrijven en instellingen de samenwerking zoeken, vanwege het feit dat een vak het best gedijd in een verenigingsomgeving, enzovoort. De opkomst van zelfstandigen maakt het paradoxaal genoeg nog waarschijnlijker dat verenigingen het druk krijben. En tegelijk liggen verenigingen onder vuur, hebben ze vaak te weinig leden en middelen en wordt hier steeds meer van verenigingen en hun bestuurders verlangd. Dat is een uitdagende combinatie.

In de afgelopen jaren is vanuit Northedge op allerlei niveaus gewerkt aan de versterking van verenigingen. De focus loft voor wat betreft de opdrachten op thema's als kwaliteit, zelfregulering en toezicht en de auditstelsels die daarin een rol spelen, maar de optiek is breder. Bestuurlijk denken en praktisch doen, daar komt het op neer. "Op een website als deze kunnen we daar wat van laten zien en u heel veel publicaties laten lezen, maar het wij weten het ook: een gesprek met een kop koffie is wel zo effectief."

Northedge verricht op het terrein van verenigingen de volgende activiteiten:
• Ondersteuning bij verenigingsbrede initiatieven
• Onderzoek naar effect en meerwaarde van verenigingen en hun kwaliteitsinitiatieven
• Specifieke activiteiten voor o.a. juridische professionals en toezichthouders

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram