+31 182 684545
info@northedge.nl

Onderzoek

Onderzoek naar effect en meerwaarde van verenigingen en hun kwaliteitsinitiatieven

We weten veel minder van verenigingen dan we denken. Veel minder. Nationaal en internationaal. In vergelijking met wat we weten van bedrijfsleven en overheden, mogen we gerust van verwaarlozing spreken. Maar dat halen we in. In de promotie van Peter Noordhoek wordt een forse eerste stap gezet. Hieronder meer informatie. Eerst een concrete andere onderzoeksdienst.

Meerwaardeonderzoek

“Wat heb ik hier als lid aan?”. Veel leden zullen met die vraag komen als er vernieuwing op de agenda wordt gezet. Sommigen zullen oprecht zijn in het stellen van de vraag, anderen zullen hem stellen om te blokkeren. Hoe dan ook, het is geen vraag om te negeren. Maar dat hoeft ook niet. Northedge heeft ervaring in het uitvoeren van (evaluatie)onderzoek op de maat van verenigingen, met als uitkomst een gedetailleerd beeld van alle mogelijke directe en indirecte punten van meerwaarde. Dat zal niet altijd harde antwoorden opleveren, maar wel hard genoeg zijn om het gesprek verder te brengen. Vraag de voorbeelden.

Promotieonderzoek ‘Vertrouwen in verenigingen’

De dissertatie bestaat uit een hoofdtekst en vier bijlagen.

Lees hier een samenvatting van de gehele studie: Noordhoek - publiekssamenvatting Trusting Associations 20190320

Voor hier een samenvatting van de deelstudie over het notariaat: Publiekssamenvatting 'Werken aan het notarieel tekort'

De totale studie (800 p.) is te downloaden via de portal van de universiteit Tilburg. Op een deel (casus notariaat) berust nog een embargo tot 15 april 2020. Via de auteur is de studie in boekvorm en per onderdeel verkrijgbaar. Via zijn social media-uitingen zijn ook vervolgpublicaties verkrijgbaar. Vragen staat altijd vrij: info@northedge.nl.

Omdat de hoofdtekst Nederland overstijgend is, is het een Engelstalige “Main study” geworden. Dit omvat een Nederlandse samenvatting. De titel is gelijk aan de totale dissertatie: “Trusting Associations. A Surgent Approach to Quality Improvement in Associations.” De intentie is om de main study via blogs en artikelen naar het Nederlands toe te vertalen. Deze main study is te bestellen via mijn nieuwe persoonlijke website (nog in aanbouw): www.meerdannu.nl. Daar ook in een digitale versie en natuurlijk ook via dit ISBN-nummer: 978 90 5294 2957.

Archief

Northedge

@PeterNoordhoek
dpn@northedge.nl
 Copyright © 2015 -  All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram