CONTACT

Verenigingsonderzoek

Onderzoek naar effect en meerwaarde van verenigingen en hun kwaliteitsinitiatieven

We weten veel minder van verenigingen dan we denken. Veel minder. Nationaal en internationaal. In vergelijking met wat we weten van bedrijfsleven en overheden, mogen we gerust van verwaarlozing spreken. Maar dat halen we in. In de promotie van Peter Noordhoek wordt een forse eerste stap gezet. Hieronder meer informatie. Eerst een concrete andere onderzoeksdienst.

Meerwaardeonderzoek

“Wat heb ik hier als lid aan?”. Veel leden zullen met die vraag komen als er vernieuwing op de agenda wordt gezet. Sommigen zullen oprecht zijn in het stellen van de vraag, anderen zullen hem stellen om te blokkeren. Hoe dan ook, het is geen vraag om te negeren. Maar dat hoeft ook niet. Northedge heeft ervaring in het uitvoeren van (evaluatie)onderzoek op de maat van verenigingen, met als uitkomst een gedetailleerd beeld van alle mogelijke directe en indirecte punten van meerwaarde. Dat zal niet altijd harde antwoorden opleveren, maar wel hard genoeg zijn om het gesprek verder te brengen. Vraag de voorbeelden.

Promotieonderzoek ‘Vertrouwen in verenigingen’

De dissertatie bestaat uit een hoofdtekst en vier bijlagen.

Lees hier een samenvatting van de gehele studie:
Noordhoek - publiekssamenvatting Trusting Associations 20190320

Voor hier een samenvatting van de deelstudie over het notariaat: 
Publiekssamenvatting 'Werken aan het notarieel tekort'

De totale studie (800 p.) is hier te downloaden via de portal van de universiteit Tilburg.  Via de auteur is de studie in boekvorm en per onderdeel verkrijgbaar. Via zijn social media-uitingen zijn ook vervolgpublicaties verkrijgbaar. Vragen staat altijd vrij: info@northedge.nl.
Omdat de hoofdtekst Nederland overstijgend is, is het een Engelstalige “Main study” geworden. Dit omvat een Nederlandse samenvatting. De titel is gelijk aan de totale dissertatie: “Trusting Associations. A Surgent Approach to Quality Improvement in Associations.” De intentie is om de main study via blogs en artikelen naar het Nederlands toe te vertalen. 

Onderzoek naar de impact van verenigingen

Internationaal wordt er onderzoek gedaan naar de ‘impact’ van verenigingen op de samenleving. Wat betekent het dat er zoveel mensen in verenigingsverband actief zijn? En hoeveel zijn het er eigenlijk wel niet? Er is veel dat we nog niet weten over verenigingen. Naar verhouding weten we veel minder van verenigingen dan van bijvoorbeeld bedrijven en overheden. Northedge participeert in de opzet van een onderzoek naar deze impact voor de Nederlandse situatie. Dit “Nationaal Verenigingsonderzoek” (NVO) is najaar 2020 gerealiseerd door het IVBB i.s.m. De Nederlandse Associatie (DNA). Zie: www.nationaalverenigingsonderzoek.nl.

Hier kan het rapport 2020 worden ingezien en daarnaast is er een brochure met ‘highlights’. In 2021 worden er webinars georganiseerd rondom het onderzoek en is een volgend NVO-onderzoek gepland in het najaar van 2021.

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram