CONTACT

Kwaliteit van wetgeving


Betere wet- en regelgeving

Voor effectieve en houdbare wet- en regelgeving is aansluiting bij de beleidsfunctie essentieel - en andersom geldt hetzelfde. Al meer dan 30 jaar zijn de docenten van Northedge bezig met het (verder) vertrouwd maken van beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen maken met het ontwerpen en beoordelen van regelingen. Op een beredeneerde en stelselmatige wijze wordt zo aan ‘wetgevingsleer’ gewerkt. De gelijknamige opleiding is 30 jaar geleden gestart onder deze titel en loopt (als in-company) nog steeds. Ondertussen weten we dat een steeds kleinere groep ambtenaren zich met de kunst van het wetgeven bezighoudt. Graag helpen wij in de vorm van visitaties, adviezen en opleidingen om de kwaliteit van wet- en regelgeving op peil te houden.

• Opleiding beleid en regelgeving

Zelfregulering

Een alternatief voor regulering en toezicht door de overheid kan (private) zelfregulering zijn. Doorgaans gebeurt dit in de vorm van certificeringseisen, maar er zijn ook andere wegen naar zelfregulering. Met name beroepsverenigingen kennen een uitgebreid arsenaal aan interne regelingen. Ook aan deze vormen van zelfregulering kunnen en mogen technische eisen worden gesteld.

• Bolle blikken. Over voedselveiligheid en zelfregulering
• Over zelfregulering, private borging en andere vormen van beklemming
• Over het temmen van de Mont Blanc
• De humuslaag van zelfregulering

Minder wet- en regelgeving

Het eerste boek in Nederland over deregulering is in 1984 verschenen van de hand van de directeur van Northedge, Peter Noordhoek. Het boek vergeleek de inspanning op het terrein van deregulering tussen de Verenigde Staten en Nederland. In Nederland is het vooral een juridisch begrip, in de VS vooral een economisch begrip. Al snel ontdek je dan dat in Nederland deregulering vooral tot herregulering leidt.
Sinds 1984 zijn we nog steeds bezig het aantal regels te verminderen – en komen er alleen maar bij. Omdat wij in verschillende stadia betrokken zijn geweest bij nieuwe pogingen om de regellast te verminderen, staan we open voor het verwijt niet genoeg te hebben gedaan. Tegelijk is het denken nooit gestopt. Het inzicht waarop nu gewerkt wordt is om zoveel mogelijk te wijzen op het belang van ‘aanspreken’. Het principe van HRO zegt: leun niet op procesregels, wees alert! Het principe van gedragssturing zegt: durf je te uiten, spreek aan. Dan zijn er in de praktijk heel wat minder regels nodig.

• Aanspreken: het andere verantwoorden. Thema in 1 dag, 8 juni 2015
• Aanspreken spreekt aan: waarom doen we het dan niet?

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram