CONTACT

Politiek

Politiek-bestuurlijke kwaliteit
De eerste klanten van Northedge bevonden zich in het Justitieveld. Het was zo’n tijd dat het hele Justitieveld op haar grondvesten stond te schudden. Elke ochtend moesten we eerst de kranten lezen voordat we aan onze opleiding over kwaliteitszorg moesten beginnen om te horen wat er nu weer met onze cursisten was gebeurd. ‘Kwaliteitszorg’ – wat er ook onder verstaan moet worden – is voor ons nooit iets geweest dat zich in een rustige laboratoriumomgeving afspeelt. Eigenlijk kan rustig gezegd worden dat het inschatten van de politiek-bestuurlijke dynamiek rondom een kwaliteitsthema een specialisme is geworden.

Uiteraard werkt dit door naar vraagstukken op het terrein van wetgeving, toezicht en controle. Steeds meer bemoeit de wetgever zich met de interne kwaliteitszorg van een sector. Uit vergelijkend (promotie) onderzoek weten we dat de aanwezigheid van een inspectie of toezichthouder in een sector invloed heeft op de wijze waarop een kwaliteitsinspanning gestalte krijgt. Maar hoe werkt dat precies door? Wanneer moet u naar buiten toe reageren? Wanneer intern? Vaste regels hiervoor zijn er nauwelijks te geven, maar wat u van ons mag verwachten, is dat we gevoel hebben voor de dynamiek zoals die in een politiek-bestuurlijke omgeving speelt.

U kunt bij Northedge terecht voor:

  • politiek-bestuurlijke analyses, inclusief haalbaarheidsstudies 
  • communicatieadvies in het kader van kwaliteit- of risicoprojecten 
  • crisiscommunicatie bij incidenten rond kwaliteitsthema’s  

Enkele teksten:

De drieslag van een incident. 

Over een overmaat aan complexiteit.

 

Het ambtelijk-organisatorische werk zoals dat binnen Northedge plaatsvindt en het politiek-bestuurlijke werk dat Peter Noordhoek daarbuiten doet zijn prima te onderscheiden, al was het maar omdat voor het ene een factuur wordt geschreven en voor het andere op privébasis maximaal een vrijwilligersvergoeding wordt gedeclareerd. Belangrijker is dat het onderscheid leidt tot een ander professioneel perspectief: observerend en onafhankelijk binnen Northedge, betrokken en leidend binnen de politiek. Voorbeeld teksten:

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram