+31 182 684545
info@northedge.nl

Northedge

Northedge: visie en verhaal

Northedge heeft een leidende rol gespeeld bij de introductie van kwaliteitszorg binnen de publieke sector. Dat blijkt o.a. uit de introductie van kwaliteitshandvesten in Nederland en het feit dat Northedge de eerste kennispartner is geworden van het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Gelukkig heeft het deze leidinggevende positie niet meer, of moet deze delen met anderen. Velen zijn inmiddels actief geworden op dit gebied. Het nieuwe leiderschap van Northedge bestaat uit het steeds alert inspelen op nieuwe barrières en mogelijkheden als het gaat om 'de organisatie van de organisaties' in de publieke sector en daarbuiten. Dit heeft inmiddels geleid tot baanbrekende activiteiten op het gebied van branchebrede kwaliteit, beleidsontwikkeling, governance, toezicht en inspectie en van planning en control. Deze lijn wordt in de toekomst voortgezet: Northedge staat 'voor de mast' als het gaat om de ontwikkeling van de publieke sector.

Hieronder krijgt u een indruk van Northedge: haar visie, klanten en ontstaansgeschiedenis

Visie

3640774515_e51468bf9f_z

 

 

Voor de mast:

Wanneer je een schip wilt bouwen

breng dan geen mensen bij elkaar

om hout aan te slepen,

werktekeningen te maken,

taken te verdelen en

het werk te verdelen,

maar leer de mensen

te verlangen naar de

eindeloze zee.

Wat is Northedge?

Northedge is een bureau van generalistisch ingestelde adviseurs, opleiders en procesbegeleiders. We verkennen, kennen en beheersen de concepten waar mensen en organisaties om vragen. Tegelijk beseffen wij dat concepten slechts hulpmiddelen zijn. Uiteindelijk gaat het om de houding en het gedrag van mensen. Wat motiveert? Wat doet bewegen? Dat zijn de vragen waar wij op uitkomen.

Waardoor kenmerkt Northedge zich?

  • houding van generalist (overal op het schip te vinden)
    vooraan in de ontwikkelingen (voor de mast)
  • meekijkend vanuit de bestuurskamer (naast het roer)
    werkend vanuit een professionele houding (zeemansgevoel)
  • met gevoel voor wat mensen beweegt (het verlangen naar de zee)

Wat doen we?

Northedge richt haar activiteiten primair op de publieke sector en het georganiseerde bedrijfsleven. Daarbinnen richt Northedge zich vooral op drie, met elkaar samenhangende thema’s:

Kwaliteit van de organisatie: kwaliteitszorg als ingang voor organisatieontwikkeling en versterking van de dienstverlening

Kwaliteit van het vak: hoe richten we op moderne wijze ons vakmanschap in? Hoe zorgen we ervoor dat onze branches, beroepsorganisaties en sectororganisatie dat vaak ondersteunen en niet hinderen?

Kwaliteit van de sturing: betere wetgeving, planning en control als middel voor sturing en verantwoording van publieke organisaties.

Kwaliteit van de verantwoording: toezicht, inspectie en verantwoording als borging van het publiek belang.

Onze producten en diensten raken deze thema’s op verschillende manieren. Steeds willen we bereiken dat klanten na afloop zeggen dat ze meerwaarde hebben gekregen. Meerwaarde door een in hun ogen effectieve kennisoverdracht en door een beter zicht op de consequenties van de invoering van een bepaalde benadering.

Hoe laten we bewegen?

Wij zien verandering als een didactisch proces. Daarom spelen opleidingen en trainingen een centrale rol in onze activiteiten, eerder dan onderzoek en advies. Eerst wordt structuur geboden met behulp van instrumenten en modellen, vervolgens worden deze weer los gelaten om naar de kern te gaan van houding en gedrag in een complexe en veeleisende omgeving. Al onze offertes zijn maatwerk.

Archief

Artikelen

Waar wilt u over lezen? Wat wilt u zien?

Grote kans dat u het hier vindt als u geïnteresseerd bent in ontwikkelingen met een publieke component. Met Peter Noordhoek als belangrijkste auteur, treft u artikelen, blogs en steeds meer vlogs (blog in videovorm) aan over thema’s als:
Kwaliteit in al haar dimenties
Beleid en bestuur
Brachebrede kwaliteit
Toezicht en governance
Politiek: landelijk, Europees, UK en USA
Poezie en andere dingen die 'Not so Northedge' zijn
check-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram