CONTACT

Opleidingen

Trainen, opleiden is het mooiste wat er is. Dat iedereen weggaat in de wetenschap “ik heb iets geleerd” en “Ik ben er beter en met meer kennis uitgekomen”. De oprichter van Northedge begon zijn carrière als directeur van een opleidingsinstituut (PAO-BB), heeft het vak verder geleerd aan een bekend instituut (Stichting de Baak) en het bleek onvermijdelijk om ook in Northedge verband weer opleidingen te gaan oppakken. Tot 2010 ook als aanbieder van opleidingen met open inschrijving, sindsdien alleen nog op maat. Die mogelijkheid bestaat nog steeds. Daarbij zijn er meerdere terreinen van expertise en meerdere vormen van overdracht mogelijk.

Laat u informeren: mail info@northedge.nl of bel: 0653488078.

Opleidingen wet- en regelgeving

Vanaf 1985 hebben honderden beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen de opleiding ‘Wetgevingsleer’ gevolgd. In twee blokken van 3 dagen werden deelnemers geïnformeerd over de beginselen van goed wetgeving en werd er in teamverband gewerkt aan een wetsvoorstel. Dat gebeurde en gebeurt onder leiding van gerenommeerde docenten als Wim Voermans, Philip Eilander en Willem Konijnenveld.
In het verlengde hiervan zijn vele opleidingen ontwikkeld voor specifieke opdrachtgevers als VNG en SER en vele provincies en op specifieke terreinen als subsidieregelingen, verordeningen en Europese regelgeving. De opleiding wetgevingsleer heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de activiteiten van de Academie voor Wetgeving, maar specifieke opleidingen zijn nog steeds mogelijk en wellicht ook nodig, want de kwaliteit van de wetgeving staat nog stevig onder druk.

 

Opleidingen auditvaardigheden

Voor opdrachtgevers worden jaarlijks vele opleidingen auditvaardigheden verzorgd. Kerndocent is Peter Noordhoek, vaak in samenspel met docenten uit de specifieke sector. Deze opleidingen zijn ontstaan uit de opleidingen die Northedge sinds 19996 heeft gedaan en ontwikkeld als kennispartner van het Instituut Nederlandse kwaliteit (INK). Inmiddels heeft dit zich doorontwikkeld tot opleidingen voor leden en medewerkers van branches en beroepsverenigingen, vooral in het kader van intercollegiale toetsing of ‘peer review’. De opleidingen draaien om twee elementen. Het eerste element is veel aandacht voor klassieke auditvaardigheden: hoe voer je een gesprek, hoe ga je om met weerstand, etc. Het tweede element is een omdraaiing in de klassieke auditaanpak. Normaal is er sprake van externe of interne regelgeving en de auditor gaat dan kijken of er aan de regelgeving wordt voldaan. De auditor controleert op deductieve wijze, van de regel naar de situatie, op het wel of niet voldoen aan de regels (compliance gericht). Hier wordt dat meer omgedraaid. Eerst wordt naar de situatie van de collega gekeken en wat diens plannen en vooruitzichten zijn. Daarna wordt – ‘inductief’ dus – gekeken naar de vraag welke normen, wetten of regels hier het meest van belang zijn. Op die basis wordt scherp maar meedenkend gesproken over wat de collega moet doen om verder te komen.

Deze methode is onderzocht in het kader van de promotie studie ‘Trusting associations’. Het lijkt erop dat deze inductieve aanpak effectiever is dan klassiek toezichthouden en in ieder geval aanvullend erop werkt.

Deze opleidingen zijn per definitie op maat en vinden in principe slechts plaats na een analyse van de specifieke kenmerken van de doelgroep.

Opleidingen beleid en toezicht

De andere kant van intercollegiale audits zijn de toezichtactiviteiten zoals die door een externe toezichthouder of inspectie worden uitgevoerd. De verhouding tussen extern toezicht en ‘zelfregulering’ is ingewikkeld. De een kan niet zonder de ander, maar waar ligt de grens. Vanuit Northedge is actief meegewerkt in de ontwikkeling van het toezicht tot een vak, onder meer via de oprichting van VIDE, de vereniging van toezichthouders, inspecties, handhavers en evaluatoren. In tal van trajecten is gebouwd aan expertise op dit terrein. Thema’s: gedragsvaardigheden, metatoezicht, aanspreken.

Opleidingen politieke vaardigheden

Nationaal en internationaal worden er politieke vaardigheden gedoceerd van mensen die net de politiek binnenkomen tot en met de top van een politieke partij. Er zijn weinig onderwerpen die daarbij niet aan bod komen, met één uitzondering: er wordt niet aan lobbyen gedaan of daarover gedoceerd. In overleg met een politieke partij of de organisatie die aan democratiebevordering doet, wordt het thema vastgesteld en de didactische aanpak besproken. De opleidingen worden internationaal doorgaans in teamverband gedaan, waarbij de senior rol doorgaans hier ligt.
Omdat de context democratiebevordering is, wordt de opleiding doorgaans om niet gegeven. Incidenteel is dat anders en dan gelden bijvoorbeeld Wereldbank tarieven.

 

Kaarten en instrumenten kunnen helpen. U vindt er hier vele. Het echte geheim schuilt in de mentaliteit waarmee u de berg te lijf gaat. Dan geldt wat iemand ooit vertelde: "De noordkant van een berg is het moeilijkste om te beklimmen, maar het meeste de moeite waard." Bij Northedge gaan we voor kwaliteit. Dat vergt meer denkwerk, meer inspanning, meer van meer. Maar het is zo de moeite waard. 

Peter Noordhoek

Download mijn PDF overzicht van enkele opleidingen tot nu toe. 

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram