CONTACT

Kwaliteit: de aanpak

De aanpak van Northedge bij kwaliteits-, wetgeving- en toezichttrajecten wordt in belangrijke mate bepaald door waar de opdrachtgever staat en wat haar opgave is. De vraag is nooit routinematig en altijd gevoelig. Gelukkig zijn er dan twee dingen die helpen. Het eerste is een echt grote kennis van mogelijke 'interventies'. Wij weten welke ingreep wat doet bewegen. Het tweede is door die interventies in een verhaal te plaatsen dat door de opdrachtgever wordt verteld en daardoor aankomt.

De juiste interventie op het juiste moment

Northedge is groot geworden met de toepassing van het INK / EFQM model. Onder onze begeleiding zijn tientallen organisaties begeleid bij de uitvoering van zelfevaluaties en of getoetst via audits. We zijn enthousiast over het model, maar nooit blind geweest voor de beperkingen ervan. Als verhaal blijft het een ruwe schets. Door de jaren heen is dan ook hard gewerkt aan een breder palet aan interventies, zowel de ‘harde’ interventies als de veel ‘zachtere ‘gedrag gestuurde’ interventies. Deze site staat er vol van. In het kader van ‘branchebrede kwaliteit’ hebben we daarnaast een manier ontwikkeld om de beste interventie te kiezen, gegeven de situatie waarin een organisatie, instelling of sector verkeerd. Wij kunnen u helpen bij de vraag welke interventie op welk moment het beste is – als u zich de luxe permitteert om daar bij stil te staan.

Verhalen vertellen

Vanaf 1995 zijn door Northedge een 200-tal organisaties, instellingen, verenigingen en sectoren doorgelicht in het kader van een inspanning gericht op ‘kwaliteit’. Nice work if you can have it. Bijna altijd was er bij die organisaties sprake van trots op de kwaliteit zoals die al geleverd werd en niet ten onrechte. Altijd waren er aanbevelingen voor verbeteringen en was er de oprechte wens die aanbevelingen op te pakken.
Veel van die organisaties en instellingen hebben het sindsdien hard voor de kiezen gehad of zijn er niet meer. Anderen ook niet. Die hebben crisis na crisis overleefd en leveren hun diensten nog steeds. Zijn het betere organisaties geworden door hu gerichtheid op kwaliteit of hadden ze dat altijd in hun ‘genen’? Wij weten het niet. We denken dat we op dat moment een bijdrage aan die kwaliteit hebben geleverd. Daar met hart, ziel en verstand voor hebben gewerkt. Uiteindelijk is het echter aan de instelling, de sector of organisatie zelf om het eigen verhaal te schrijven. Dat zeggen we niet om ons er van af te maken, maar omdat het zo hoort. Wij helpen daarbij en doen dat goed. Omdat elk verhaal het vertellen waard is.

Lees bijvoorbeeld: De taal van kwaliteit.
Lees bijvoorbeeld: IJskoud het beste. Over veranderen.

Een verhaal is een verhaal door haar boodschap, ritme en verhaallijn. Het leent zich voor vertelling en verbeelding. Daarmee is het echter nog niet 'soft'. Het werken aan de kwaliteit van een sector, instelling of organisatie kent harde keuzes en die zijn ook deel van dat verhaal. Net zoals de reacties er op deel van het verhaal zijn. het gebeurt maar hoogst zelden dat een aanpak in één keer wordt geaccepteerd en ingevoerd. In die situaties krabbelen we ons achter de oren of we niets over het hoofd hebben gezien en of we het ons niet te makkelijk hebben gemaakt. Doorgaans is er weerstand. Het hoort bij een goed verhaal om dat te verwachten en er zo mee om te gaan dat het verhaal toch goed genoeg afloopt.

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram