CONTACT

Het 3e nationaal verenigingsonderzoek is verschenen!

10 januari 2023
Peter

Op 19 januari is het derde nationaal verenigingsonderzoek gepresenteerd door DNA en IVBB. Meer dan 55.000 verenigingen zijn benaderd en daarvan hebben er bijna 4500 gereageerd. Geweldig. En de uitkomsten ervan? De verenigingswereld is zoveel groot en ontzettend divers, dus er is groei en krimp tegelijk en heel veel redenen om trots te zijn op de Nederlandse verenigingswereld. Tegelijk zijn er ook serieuze redenen voor zorg. 2022 is niet het jaar van herstel geworden waar velen op hadden gehoopt. Integendeel - vele verenigingen zijn terechtgekomen in een soort 'perfect storm' van structurele problemen als vergrijzing en de onmogelijkheid bestuursfuncties vervuld te krijgen enerzijds, en incidentele tegenvallers zoals de energiekosten en de inflatie anderzijds. Het wordt steeds spannender.

Het rapport en de highlight-brochure zijn gepubliceerd via  www.nationaalverenigingsonderzoek.nl.

Om een kleine voorproef te geven: hieronder een gesaldeerd percentage ledengroei of -afname per regio in Nederland. Hoe is het in uw regio? In brochure en rapport treft u gegevens aan over veel meer dimensies van de verenigingen in Nederland.

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram