+31 182 684545
info@northedge.nl

Toezicht

Toetsing en toezicht

Toezicht en toetsing is er in vele vormen; intern en extern, strak en los. Goed toezicht versterkt de kwaliteit van een organisatie en van een hele sector. Slecht toezicht verdringt de zorg voor de kwaliteit van product of dienst en zorgt voor schijnveiligheid. Met de toenemende aandacht voor toezicht komt er ook steeds meer slecht toezicht. In analyses, studies en publicaties vraagt Northedge daar aandacht voor. Beter toezicht betekent eerst en vooral een strak samenspel tussen het externe en interne toezicht en tegelijk het beter uit elkaar houden van kwaliteits- en toezichtmotieven.

Enkele blogs en teksten:

Over extern toezicht:

Toezicht op kwaliteit en de kwaliteit van het toezicht.

Quickscan toezicht en inspectie: waarnemen, wegen en wagen.

Over de taal van toezicht.

Toezicht, bedrijfsleven en een halve dialoog.

Over intern toezicht:

Het gat tussen governance en gedrag

Criteria voor certificering: over hout en steen en 'Na de Fyra: een ander rollenspel'

Governance codes en de val van wat mis kan gaan

Over toezicht op het sociaal domein:

Licht op het toezicht in het sociaal domein.

Beroep in de stijgers 

Peter Noordhoek is een van de oprichters van VIDE, de beroepsvereniging van toezichthouders, inspecteurs en handhavers en evaluatoren. Dat beroep staat nog steeds in de steigers, ook al is er in termen van kennis en inzicht al veel gewonnen. Vanuit Northedge gaat de aandacht vooral uit naar:

  • benadering van high reliable organizing, HRO, waarbij het accent ligt op de preventieve en repressieve vaardigheden voor de omgang met risico’s
  • aanspreken: het gat tussen governance en gedrag. Gedrag wordt bepaald in een mix van vaardigheden en omgevingsinvloeden. Dat laatste inclusief de toezicht en governance structuren die daarbij horen. Wij staan stil bij de verschillende dimensie van ‘aanspreken, het andere verantwoorden’ – accountable houden – vanuit zowel het perspectief van de toezichthouder als het toezichtobject.

Regelgeving en toezicht 

Het interpreteren en vervolgens handhaven van regelgeving vormt de kern van het werk van toezichthouders, inspecties en handhavers. Maar hoe goed worden de mechanismen achter wet- en regelgeving begrepen? En hoe kunnen inzichten uit de toepassingspraktijk beter gebruikt worden voor betere wet- en regelgeving? Met medewerking van de beste universitaire docenten wordt hierin aandacht besteed in de opleiding ‘beleid en regelgeving’.

Archief

Artikelen

Waar wilt u over lezen? Wat wilt u zien?

Grote kans dat u het hier vindt als u geïnteresseerd bent in ontwikkelingen met een publieke component. Met Peter Noordhoek als belangrijkste auteur, treft u artikelen, blogs en steeds meer vlogs (blog in videovorm) aan over thema’s als:
Kwaliteit in al haar dimenties
Beleid en bestuur
Brachebrede kwaliteit
Toezicht en governance
Politiek: landelijk, Europees, UK en USA
Poezie en andere dingen die 'Not so Northedge' zijn
check-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram