+31 182 684545
info@northedge.nl

Opleidingen: kwaliteit van beleid en regelgeving

Beleid en regelgeving (open en in company)
Doel: beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen (verder) vertrouwd maken met een beredeneerde en stelselmatige wijze van werken bij het ontwerpen en beoordelen van regelingen. De opleiding is 30 jaar geleden gestart onder de titel 'Wetgevingsleer'. Om te benadrukken dat de opleiding juist ook beleidsmedewerkers helpt in het gevoelig maken voor de techniek van het ontwerpen van regelgeving is de opleiding recent daar op aangepast.
Bestemd voor: beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen.
Docenten: Prof.mr.dr. W. Voermans, Universiteit Leiden, Prof.mr.dr. Ph. Eijlander, Universiteit Tilburg en Prof.dr.dr. W. Konijnenbelt, vm. Raad van State.
Opzet: 4 dagen (open versie) waarin op interactieve wijze aan het wetgevingsvak wordt gewerkt. Er wordt gewerkt aan groepsopdrachten zoals het formuleren van een actueel wetsvoorstel.
Brochure:

Europees wetgeven (in company)
Doel: bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving draait veel om het vinden van het goede moment voor het inbrengen van het Nederlandse standpunt. Onderhandelingstechniek, juridische vaardigheden en inzicht in Europese beleidsprocessen zijn daarbij cruciaal. Ook de uitvoering van Europese wet- en regelgeving is een apart vak. De opleiding geeft inzicht in het Europees recht en kennis van de randvoorwaarden die in Nederland voor wetgeving en implementatie gelden.
Bestemd voor: beleidsmedewerkers en juristen betrokken bij de vertaling van Europese wetgeving naar Nederland.
Opzet: 3 cursusdagen, plus een 2-daagse excursie naar Brussel. In de opleiding wordt niet alleen het proces, maar ook de inhoud van Europese regelingen nader onder de loep genomen.
Brochure: 

Beleid en regelgeving lagere overheden (in company)
Bestemd voor: beleidsmedewerkers en juristen betrokken bij het ontwikkelen en beoordelen van regelgeving in gemeenten en provincies. Voor wat betreft de gemeenten wordt deze opleiding gegeven in samenspraak met de VNG. Provincies werken samen om deze opleiding te realiseren. Voorbeelden van in-companies betreffen bijvoorbeeld (doorlichting) regelingen arbeidsvoorwaarden.
Opzet: 3 dagen / 6 dagdelen, met inbreng eigen casuïstiek

Strategisch Beleidsadvies (in company)
Bestemd voor: professionals die een beleidsfunctie (willen) vervullen, (beleids)adviseurs, stafmedewerkers die vanuit hun rol te maken hebben met strategische beleidsvraagstukken. Peter Noordhoek fungeert als kerndocent voor deze leergang van AOG, Academie voor Management.
Opzet: 7 modules van 2 aangesloten dagen, gespreid over 9 maanden, met aanvullend examen op basis van visiedocument. De opleiding maakt deel uit van het masterprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Archief

Northedge

@PeterNoordhoek
dpn@northedge.nl
 Copyright © 2015 -  All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram