CONTACT

Het juiste gesprek

26 oktober 2022
Peter

Doeltreffende toetsing van normen en codes in verenigingen

middag-avond opleiding op 28 november 2022

Foto: Charles de Luvio. Unsplash

Elke koepel, branche of beroepsvereniging denkt vroeg of laat na over de wijze waarop ze de haar leden moet aanspreken op de eigen normen. Of het nu start door problemen bij de leden of door druk van uit media en samenleving, om de haverklap ‘moeten we wat’. Het kan dan nodig zijn om normen en codes op te stellen of af te stoffen, maar de ervaring leert: het gaat om het juiste gesprek met de leden: zowel de harde als de zachte kant. Deze dag werkt als een snelkookpan voor iedereen die op zoek is naar normen en codes die van het papier afkomen en leiden tot het juiste gesprek.

Deze opleidingsdag bestaat uit twee delen: een kennisdeel en een trainingsdeel. In het kennisdeel wordt een overzicht gegeven van de vele instrumenten en de manier waarop ze kunnen worden getoetst, met alle voor- en nadelen van dien. 

Het tweede deel maakt het concreet door het oefenen van gespreksvaardigheden bij intercollegiale toetsing, audits en governance gesprekken tussen leden. Mede naar aanleiding van concrete casussen worden de professionele uitgangspunten besproken en gesprekstechnieken geoefend. Daarin worden ook de verschillende vormen en situaties besproken en bijvoorbeeld het onderscheid tussen een toetsingsgesprek en een adviesgesprek aan de orde gesteld. 

Werken aan kwaliteit in vereniging vraagt om zowel kennis als vaardigheden. Hier worden deze bij elkaar gebracht. De groep zal klein genoeg zijn om ook eigen casuïstiek aan de orde te krijgen.

De docent is Peter Noordhoek
Peter Noordhoek werkt al 35 jaar aan kwaliteitsvraagstukken, doorgaans met verenigingen als opdrachtgever. Hij is niet alleen een autoriteit op het gebied van verschillende kwaliteits- en toezichtbenaderingen, maar heeft zich daarbij sterk verdiept in de wijze waarop besluitvorming rondom kwaliteit verloopt. Deze inzichten zijn o.a. terechtgekomen in het boek ‘Branchebrede kwaliteit’ (2009) en een promotiestudie over ‘Trusting Associations’ (2019). Zijn kennis gebruikt hij ook als trekker van o.a. het nationaal verenigingsonderzoek en een ‘verenigingscode’.

Meer nog dan het delen van kennis, heeft hij plezier aan het daadwerkelijk bezoeken en beoordelen van organisaties en het trainen van vaardigheden op dat gebied. We gaan naar vormen van kwaliteitszorg toe die steeds meer digitaal en op afstand worden getoetst, maar we kunnen uiteindelijk niet zonder het juiste gesprek op het beste moment.

Meer informatie:

Duur 2 dagdelen
Doelgroep: beleidsfunctionarissen, secretarissen, kwaliteitsfunctionarissen, directeuren. 
13.30-21.00 uur
28 november 2022
Locatie: Bibliotheek te Gouda

Kosten:

Leden van DNA  € 595,-
Niet leden  € 720,-
Prijzen zijn exclusief BTW

Voor meer informatie en aanmelding: https://www.denederlandseassociatie.nl/academie/cursus/het-juiste-gesprek

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram