CONTACT

Shhhtt: er gaat ook iets goed in Europa. Niet verder vertellen!

20 november 2011
Peter

Nog helemaal vol van het verschijnen van mijn boek afgelopen donderdag, neem ik mijzelf als het ware even in de houdgreep en zeg tegen mijzelf: er was meer de afgelopen week. Over Bosnië-Herzegowine en de ProHRO-conferentie heb ik al geschreven, maar ik mag en wil niet verzuimen om melding te maken van de presentatie van de European Public Sector Award 2011. 

In mei mocht ik evaluator zijn van op één van de drie thema's die centraal stonden in de prijs: 'Smart Public Service Delivery in a Cold Economic Climate'. Vooraf moesten we als evaluator 40 inschrijvingen beoordelen, daarna heb ik met 20 collega's het totaal van de ruim 150 aanmeldingen onder dit thema beoordeeld (uit een totaal van 270 officiële inschrijvingen; voor alle cijfers http://bit.ly/vQrCq7). Er is een onderscheid gemaakt tussen een categorie 'genomineerden' (gingen op voor de prijs) en een categorie 'best practices'. Voor deze laatste categorie waren er twee Nederlandse best practices:

- 'Bureaucratic Simplification of Social Assistance' door ons ministerie van BZK, en
- 'Bouwen aan Brieven' (Improving Letters) van de gemeente Zeist

 En voor we verder gaan: ik mocht geen Nederlandse inzendingen beoordelen. Datzelfde gold voor mijn enige Nederlandse collega Matt Poelmans die bij thema 2 zitting had. Het hele proces verliep zeer streng. Nog mooier is het resultaat voor het tweede thema 'Opening Up the Public Sector Through Collaborative Governance'. Eén van de 5 genomineerden voor de prijs werd:

- 'Borne 2030', een prachtig project van de gemeente Borne

Het derde thema was op duurzaamheid gericht: 'Going Green: Concrete Results for the Public Sector'. Uiteindelijk zou er per thema respectievelijk een Spaanse (turn around gemeente Bilbao), Portugese (omgang met migratie en immigratie) en Weense winnaard zijn.

Allemaal van harte gefeliciteerd! Hoezeer ik het hen ook gun, de reden om zoveel uren in de erebaan van evaluator te steken is een andere geweest. Het is natuurlijk een prachtige manier voor elke bestuurskundige met belangstelling voor de uitvoering - ik, ik! - om een brede kijk te krijgen op alle ontwikkelingen binnen de Europese gemeenschap. Ik zou er graag op veel podia over willen vertellen, zo boeiend vind ik het. Hier haal ik er een paar trends uit:

 1. de motor achter veel efficiëncyverbeteringen is ICT. Als evaluatoren hebben we daar kritisch naar gekeken, want waar zit de 'eigen verdienste' in het aanschaffen van hard- en software, zeker als je weet dat veel IT-projecten mislukken, maar onmiskenbaar zorgt het voor een grote versnelling in de ontwikkeling van publieke diensten. Let op de opkomst van 'handhelds'. Daarmee zijn bijvoorbeeld in de zorg spectaculaire resultaten geboekt;
 2. dit geldt met name in Zuid- en Oost-Europa, daar is echt sprake van een inhaalslag;   
 3. tentijde van de indiening van de voorstellen was de verslechtering van de economie al duidelijk merkbaar in Zuid-Europa. het lijkt er op dat Oost-Europa daar relatief immuun voor is en daar zijn de sprongen het grootste;
 4. uit de projecten spreekt een grote mate van klantgerichtheid en integraal denken. Er is een echte wil om door oude hierarachische muren heen te breken;
 5. er is echte passie voor de publieke zaak;
 6. in een aantal regio's (m.n. Spanje en Oostenrijk bieden daar goede voorbeelden van) is er sprake van een hoge mate van strategische afstemming van de verschillende projecten. Dat komt soms over als 'too much', maar als Nederland kunnen we er wat van leren.

Al met al; er gaat ook iets goed in Europa. Niet verder vertellen! Wat ik hieronder ook nog te delen heb ..

 En tegelijkertijd

De uitreiking van de prijzen vond plaats in het provinciehuis van Maastricht (ja, van het Verdrag. Zoals de trouwe lezer weet, wil ik daar graag snel een volgend Verdrag). De avond ervoor was er een mooi samenzijn van alle zenuwachtige genomineerden en een paar evaluatoren, waaronder ondergetekende. Natuurlijk stonden veel van de gesprekken in het teken van de volgende dag, maar even natuurlijk werd er veel gesproken over de actualiteit van nu. Een paar observaties die ik meekreeg van een paar scherpe mensen, in het bijzonder een macro-econome uit Portugal:

 • begrotingstekorten zijn niet relevant. Maastrichtcriteria zijn altijd misleidend geweeest. Het gaat om de bandbreedte in handelsoverschot- en tekort tussen landen. Deze zijn structureel uit het lood. Dat valt landen als Portugal zeker te verwijten, maar het echte verwijt treft landen als Duitsland en Nederland;
 • het echte geld wordt niet meer verdiend met de klassieke stappen in de voortbrengingsketen van grondstofdelving tot winkelverkoop. Het grote geld wordt verdiend met het exploiteren van de 'brand' (merk). Deze brands zijn grotendeels in handen van de grote landen. Kleinere landen kunnen dat niet compenseren door onderdeel van de voortbrengingsketen te worden, want daar wordt het geld niet mee verdiend;
 • we zijn in terra incognita. Alles richt zich op de euro en de begrotingstekorten, maar uiteindelijk gaat het om de vraag hoe we structureel uit de huidige situatie kunnen komen. Niemand heeft enig idee hoe die verschillen in handelsbalans kunnen worden hersteld;
 • het ernstigste strategische conflict is tussen Engeland en het continent. Britse banken zitten tot over hun oren in de schulden en zijn zeer kwetsbaar. Engeland wil dat Europa de Britse banken redt. Een van de redenen dat Merkel 'traag' is, heeft er mee te maken dat zij niet door de Britse regering en de Londense financiële sector in de positie wil worden gebracht om de Britse banken te redden;
 • de Nederlandse banken zijn slimmer. Die hebben zich allang uit Europa terug getrokken of zijn daar druk mee bezig. Engeland lukt dat niet meer. Het is dus niet slim om voor het Britse karretje te worden gezet (as Camerutte). Duitsland heeft enorme strategische fouten gemaakt, maar daar valt uiteindelijk meer van te verwachten.

En zo praatten we genoeglijk verder in Chateau Neerkanne, aan de vooravond van de prijsuitreiking. Samen met de vertegenwoordigers uit heel veel landen. Vertegenwoordigers die elkaar de hele dag handen gaven en aanraakten omdat ze het geweldig vonden om hier zo beloond te worden voor hun prestaties. Echte prestaties. Echte dansen op de rand van de vulkaan.

Peter Noordhoek

www.northedge.nl

 

 

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram