CONTACT

Koester het nabije, omarm de diversiteit

6 april 2014
Peter

De vrijdag na de Raadsverkiezingen heb ik een artikel in de Volkskrant geplaatst gekregen over de kwaliteit van de peilingen, c.q. het gebrek daar aan. De strekking daarvan heb ik diezelfde dag ook in deze weblog geplaatst. Het wachten is nog steeds op een adequate verklaring van Ipsos over hun misser, maar ik heb geen zorg over het doorgaan van die discussie. Alhoewel .. een poging van mij om in de vorm van een paper met een uitgebreide verantwoording te komen van mijn 'kleine tikken theorie' op het zgn. 'Politicologenetmaal' in juni is afgewezen. Kern van de paper: langs statistische weg alleen kom je niet tot verbetering van de huidige vorm van peilingen. Dat is inderdaad geen erg wetenschappelijke stellingname. Hoe dan ook zorg ik wel voor een vervolg.

Iets anders is het gesteld met het andere artikel dat ik op 19 maart, de dag van de verkiezing, samen met Frank van den Heuvel in het dagblad Trouw heb mogen plaatsen. De redactie koos voor de titel 'CDA moet kleur van omgeving aannemen'. Die dag en avond hebben we er vele reacties op gekregen en de meeste heel positief. Het leukste was een reactie die ons via de redactie bereikte en er op neerkwam dat deze persoon er door was overgehaald om op het CDA te stemmen. Tegelijk was het een artikel dat alleen in de papieren Trouw terecht kwam. Om die reden geef ik de tekst hieronder integraal weer, inclusief de oorspronkelijke titel. Dat doe ik ook omdat we dit artikel vooral als start zien van een verdere beweging in onze partij - en wat ons betreft ook in andere partijen. Deze maandag zitten Frank en ik weer bij elkaar om vorm te geven aan het vervolg. Aarzel niet ons te bestoken met gedachten en ideeën om deze nog algemene tekst vorm en inhoud te geven, of neem het mee als je naar het Festival van de Vernieuwing gaat op 12 april a.s..

CDA: partij van het nabije

Overal in de wereld zijn regio’s in beweging. De regio’s houden zich nooit aan provincie-, lands- of andere grenzen. Regio’s zijn gebaseerd op de cultuur, het nabije, op hetgeen mensen het meest drijft en bindt. Begin deze maand was dat weer duidelijk in Zuid-Nederland met het carnaval, het blijkt in Groningen, het blijkt in de Oekraïne en de komende maanden zijn er overal in Europa referenda over losser van de natiestaat komen. Regio’s en ook gemeenten, in alle soorten en maten, hebben de kansen, zitten dichtbij de mensen en begrijpen de cultuur. Politieke partijen kunnen dat aspect veel meer meenemen in hun strategie, opstelling, manier van mensen benaderen op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Zeker nu het aantal lokale partijen dat deelneemt weer meer is dan vier jaar geleden, blijkt de behoefte. En juist onze partij, het CDA, heeft alles in huis dit veel pregnanter te doen. Iedere CDA-afdeling moet en kan de kleur aannemen van de omgeving.

In het CDA heerste lang de discussie waar men vandaan kwam: KVP, AR of CHU. Katholiek of protestant, van boven of beneden de rivieren, religieus. Maar een echte discussie mocht niet. De bloedgroepen werden weggemasseerd, waren een taboe, pasten niet in het eenheidsstreven. Het feit dat steeds meer mensen met een seculiere achtergrond, of gewoon twijfelend aan hun geloof, zich toch tot de christendemocratie aangetrokken voelden, werd niet gezien.

Ondertussen is het CDA een stuk kleiner, maar heeft het nog wel al die verschillende geledingen in huis. Veel mensen herkennen zich niet meer in het CDA, want voor de één is de partij te christelijk, voor de ander te plattelands en voor weer een ander te veel gericht op de macht. Juist in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen kan het CDA alle profielen die ze als volkspartij in zich heeft demonstreren, er trots op zijn. Natuurlijk inspiratie vanuit het christelijke maar veel breder. Natuurlijk opkomend voor regionale belangen maar veel breder. Natuurlijk protestant, katholiek, maar veel breder. Het CDA kan overal een lokale partij zijn en daarmee dichtbij de mensen staan. Aansluiten bij historie, cultuur en traditie van de omgeving, de regio. Zoals de CSU in Duitsland in Beieren de christendemocratische partij is en zoals veel lokale partijen eigenlijk het lokale CDA zijn. Het CDA heeft dan plattelandskenmerken, is passend in de grote stad, kent het provinciestadje en kan herkenbaar opereren van Nuenen tot Loppersum en van Wassenaar tot Sluis. Dan heeft iedereen een reden om CDA te stemmen, omdat het CDA dan zijn krachtigste elementen in de strijd gooit: pluriformiteit, verscheidenheid en het zijn van een volkspartij. Het CDA is dan katholieker in het Zuiden, protestantser op de Veluwe en fijnmazig verweven in de grote stad, waar allerlei christelijke organisatie nu ook al de gaten van de, vaak sociaal-democratische of libertaire, overheid dichten. Niks profiel wegmasseren, maar ruimte geven. Verschillende profielen, diverse verschijningsvormen kunnen elkaar versterken.

Ook de samenleving is meer dan one size fits all, zoals grote, Haagse, politieke partijen nu vaak krampachtig proberen te koesteren. Het CDA is gelukkig een steeds uitgesprokener tegenstander van schaalvergroting van gemeenten en scholen geworden, maar nu is het tijd voor de volgende stap: bewust streven naar schaalverkleining. Door regionalisering, door het maken van kleinere verbanden en al die andere vormen van schaaloptimalisatie. Dan wordt het nog logischer om op stadsniveau en in het kleinste dorp de strijd aangaan met de sterkste partij aldaar, ook, juist, als dit een lokale partij is. En dan heeft het partijbureau geen zorg erbij, maar een kans om in te koppen.

Natuurlijk is er qua inhoud, qua maatschappijvisie een sterk en gemeenschappelijk uitgangspunt, maar de uitvoering, positionering en presentatie zijn verschillend. En deze pluriformiteit maakt alleen maar sterker, heeft zich bewezen in het verleden en past perfect bij de tijd van nu. Dat is de meerwaarde van de landen in de Europese Unie, de staten van de Verenigde Staten, regio’s in Spanje en Groot-Brittannië. Het is nog altijd herkenbaar in de coöperatieve structuur van de Rabobank, maar ook in de netwerkstructuur van menig start-up. Het past bij de traditionele kerkganger, maar ook bij de non-conformist die beseft dat er iets beters moet zijn dan de anonimiteit en grootschaligheid van nu. Niet het midden van de weg of van alles wat, maar respect voor het eigene, het nabije en ieders waarde.

Frank A.M. van den Heuvel en Peter Noordhoek zijn lokaal en landelijk actief voor het CDA

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram