CONTACT

 

Peter Noordhoek (1957) is het gezicht van Northedge. Vanuit een sterk inhoudelijke betrokkenheid geeft hij vorm aan het bureau. Het bureau is klein en dat wil hij zo houden. Aan het bureau is wel een omvangrijk netwerk van personen, bureaus en instellingen verbonden. Vroeg of laat kom je hem en zijn bureau daarom tegen. Dat is geen doel op zich. Zijn ambitie is om met een paar goed gemikte stenen de vijver van verenigingen en (semi-) overheden in beweging te zetten. In beweging zetten richting meer kwaliteitsbewustzijn. Het blijft hard werken; het beklimmen van de noordkant van een berg – en zo de moeite waard.

Het aantal activiteiten van Peter Noordhoek is groot en divers.
Voor een overzicht van zijn activiteiten: lees verder
Voor een overzicht van zijn publicaties: zie artikelen of zijn blogs en vlogs

Het verhaal van Northedge 
Het verhaal van Northedge is begonnen bij de ervaring van Peter Noordhoek als directeur van PAO-BB. Dat was (volgt een mond vol) ‘het publiekrechtelijk orgaan voor PostAcademisch Onderwijs in de Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen’, oftewel het PAO-BB (1984 - 1989). Of eigenlijk nog eerder, als student juridisch-bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn studie over 'deregulering als nieuw begrip' (Kluwer, 1985) gaf hem inzicht in de ambtelijke reacties op een grootschalige verandering in beleid.

Na zijn studie mocht hij dat in de praktijk vertalen bij dat PAO-BB; een samenwerkingsverband van de 14 universiteiten met het bedrijfsleven en de overheid. Dit orgaan moest worden geprivatiseerd en van 100% financiering teruggaan naar 0%. Al heel snel vanuit de verantwoordelijkheid van directeur, heeft hij in de vijf jaar die hiervoor stonden (1984 - 1989) de noodzakelijke omslag gemaakt. Een van de belangrijkste lessen die hij heeft geleerd, is hoe lastig het kan zijn de interne gerichtheid van een organisatie te doorbreken; het is makkelijker met bestaande relaties te blijven praten dan nieuwe op te zoeken.

De verzelfstandiging van PAO-BB heeft uiteindelijk geresulteerd in een fusie met Stichting De Baak, het managementstudiecentrum VNO (inmiddels VNO-NCW). Binnen De Baak (1990 - 1995) is hij doorgegaan als programmadirecteur en was hij verantwoordelijk voor een brede reeks opleidingen en activiteiten. Daarnaast kreeg hij in een onbewaakt moment de verantwoordelijkheid voor de invoering van een kwaliteitstraject bij De Baak. Dit bleek een leuke, maar ook een lastige taak. En, zo dacht hij, als dit al zo lastig kan zijn in een private omgeving, hoe moet het dan niet gaan als ook de overheid aan kwaliteit wil gaan werken? Kwaliteitszorg is precies het middel om de interne gerichtheid van een organisatie mee te doorbreken, maar niet als het alleen tot dikke handleidingen leidt.

Rondkijkend naar alternatieven, kwamen toen "Citizen's Charters" en het model van de European Foundation for Quality Management (EFQM) in beeld. Dit laatste in de variant van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Citizen's Charters werden door hem vertaald als 'kwaliteitshandvesten' en in 1991 door hem in Nederland geïntroduceerd. Dat werd het begin van een reeks activiteiten gericht op de voorlichting over en de toepassing van moderne kwaliteitsbenaderingen. Op dat moment was er nog de gedachte om een 'steunpunt kwaliteitsinitiatieven overheid' (SKiO) op te richten. Gesprekken met de betrokken partners duurden echter zo lang en het aantal vragen was ondertussen zo groot, dat in 1995 de beslissing tot de oprichting van Northedge werd genomen.

Northedge heeft zich daarna in veel opzichten tot een steunpunt voor kwaliteitsinitiatieven ontwikkeld, maar dan met een dienstverlening tegen marktprijzen, wat wel zo zuiver is. In bijna alle segmenten van de (semi-)publieke sector is Northedge inmiddels actief geweest - en dat op basis van een zo klein mogelijk gehouden organisatie. Kwaliteitszorg is daarbij nog steeds de basis, maar dan wel breed geïnterpreteerd en toegepast en met veel oog voor de weerstanden en misstanden die er steeds weer zijn. Hoe verleidelijk het ook is om een kwaliteitsdiscussie te vereenvoudigen tot het simpel toepassen van een norm of model; het werkt niet. Northedge is onderscheidend in de zin dat het veel oog heeft voor de realiteit van het werken aan kwaliteit in complexe organisaties, inclusief de politiek-bestuurlijke kant ervan.

De expertise die er op het terrein van kwaliteit en organisatieontwikkeling is opgebouwd blijkt ook internationaal aan te slaan. In toenemende mate worden activiteiten in Europees verband ontplooid te worden.

In 2001 zijn de activiteiten van Northedge uitgebreid door de komst van een reeks opleidingen Wetgevingsleer en werd Northedge Opleidingen B.V. opgericht. Jaarlijks worden meerdere hoog gewaardeerde opleidingen verzorgt.

In 2019 wordt de publicatie verwacht van het proefschrift 'Trusting associations. A urgent approach to quality initiatives in associations, waarin een groot deel van de inzichten worden samengebracht uit de praktijk van Northedge en van een wetenschappelijke duiding worden voorzien. Verwacht mag worden dat dit weer een nieuw begin zal betekenen.

 

Laatste (bijdrage aan) boeken: 
Peter Noordhoek - Branchebrede kwaliteit. VM Uitgevers, 2011.
Teun Hardjono e.a. (Red.) - Perspectieven op kwaliteit.nl. Verdieping, verbreding bundeling en daadkracht. NNK, 2012 

Redacteur, adviseur en columnist voor o.a.: 

  • InGovernment 
  • International Journal for Public Sector Management 
  • Nieuwsbrief Kwaliteit 
  • Virtueel Bestuur, Vereniging voor Bestuurskunde 
  • VM, tijdschrift voor verenigingsmanagement

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram