CONTACT

Werken aan verenigingswerk: branchebrede kwaliteit

De kwaliteit van branches, sectoren en beroepsverenigingen is goed, maar kan beter. Er zijn veel incidenten en soms is het beeld ronduit slecht. Toch is dat doorgaans niet kenmerkend voor de hele branche en hoeft niet zo te blijven. Dat is de insteek van wat in het boek 'Branchebrede kwaliteit' wordt gepresenteerd. het is ook de basis voor een reeks van activiteiten van Northedge op dit terrein.

 Activiteiten

Thema's:

Toegelicht:

Verenigingen in vogelvlucht

Verenigingsland is enorm in beweging. Overal luiden klokken, maar wie weet waar de klepels hangen? Vanuit vele kennisbronnen, ook internationaal, kan in vogelvlucht het moderne verhaal over verenigingen worden verteld. Het is inhoudelijk overzichtsverhaal en geen peptalk, maar mede door heel veel voorbeelden komt het verhaal tot leven en hebben besturen en leden er houvast aan, bijvoorbeeld bij de start van een strategische discussie of gewoon als een avond waarin je het over iets wilt hebben dat de normale verenigingszaken overstijgt. Vooraf wordt een verhaal over verenigingen nog wel eens saai gevonden, maar de ervaring leert dat er tijdens het verhaal grote betrokkenheid ontstaat, want iedereen heeft wel zo z'n ervaringen met verenigingen ...

Zelfevaluatie en analyse

Juist als er veel aan de hand is, loont het om de tijd te nemen voor een goede zelfevaluatie of analyse. Mede in het kader van het boek 'Branchebrede kwaliteit' zijn door de auteur op maat gemaakte formats ontwikkeld om scherp te krijgen voor welke uitdagingen de branche- of beroepsvereniging staat. Als kennispartner van het INK is het ook mogelijk om een zelfevaluatie op basis van dit model uit te voeren, desgewenst in de Europese (EFQM) variant.

Nadat de zelfevaluatie is gemaakt en er conclusies zijn getrokken, is het zaak de juiste 'interventies'  te plegen. Wat opvalt is dat verenigingen geneigd zijn naar slechts een vrij klein palet aan middelen te grijpen: keurmerk, certificering en opleidingspunten komen steeds terug. Er is zoveel meer. In het boek branchebrede kwaliteit zijn ruim honderd verschillende interventies op een rij gezet en er komen er nog steeds bij. Welke past bij uw vereniging?

Trajectontwikkeling

het besluit om 'aan de kwaliteit te gaan werken', het 'intern toezicht te versterken' of 'een nieuwe certificeringsronde in te gaan' is snel genoeg genomen, maar wat daarna. De werkelijkheid is dat het steeds lastiger wordt om heldere normen te formuleren en ze nog gedragen te krijgen ook. Vanuit de politiek, de toezichthouder of de media wordt vaak over de schouder meegekeken en een enkel incident kan alles op scherp stellen. Toch is nietsdoen ook geen optie. Na trajecten in meer dan 17 sectoren kennen we het klappen van de zweep. Er wordt per definitie maatwerk geleverd. Het uitgangspunt is dat de betrokken vereniging zoveel mogelijk zelf doet, maar voor zowel het ontwerp als de moeilijke momenten kan er worden gesteund op de kennis en ervaring van Northedge.

Thema's:

Big Data en verenigingen

Big data klinkt Groot. Is dat wel iets voor een vereniging met slechts een kleine ondersteuning en dito budget? Mede vanuit ervaringen als campagneleider en contacten met leveranciers in de VS en Nederland, kan de weg worden gewezen. uiteindelijk is Big Data alles behalve alleen een technische zaak. Lees: https://www.northedge.nl/blog/big-data-voor-verenigingen/

 Doorberekening toezichtkosten

Op basis van de nota 'Maat houden' van het Ministerie van financiën moet verwacht worden dat voor vele sectoren zal gelden dat de kosten van het overheidstoezicht integraal worden doorberekend aan de betrokken sector. Hoe terecht is dat? Kan daar wat aan worden gedaan? Wat zijn de gevolgen voor het interne toezicht?
Bij het beantwoorden van vragen als deze kunnen wij uw branche- of beroepsvereniging helpen.

Selectie en training van auditoren

Elke vereniging met een professionele kwaliteitsbenadering staat voor de keuze: zelfde of uitbesteden? Om meerdere redenen vinden wij dat zelf doen de voorkeur heeft. Dit betekent dat er auditoren, examinatoren of toezichthouders moeten worden geworven en getraind. Northedge heeft uitgebreide ervaring met (het ondersteunen van) al deze rollen.

Geschillenbeoordeling

Een geschil is niet iets om bang voor te zijn. Een geschil, bijvoorbeeld rond de het oordeel van een auditteam over een lid van de vereniging, kan ook helderheid brengen over de interpretatie van een norm of over de werkwijze van de audit. Dan helpt het wel als het reglement, de samenstelling en de werkwijze van de geschillencommissie aan moderne eisen voldoet. In samenwerking met een jurist kunnen we dit voor u vormgeven.

Preventie en beheersing van conflicten en incidenten

Het gebeurt. Opeens is er een conflict of incident. Het is advies is dan vaak: rustig blijven, tot tientellen voor iets gezegd wordt. Op zich is dat geen slecht advies, maar het is zelden genoeg.  als het al lukt om zo rustig te blijven. Juist op dit soort momenten is de spiegel van iemand die niet direct bij het conflict of incident betrokken is veel waard. Peter Noordhoek heeft deze spiegel regelmatig in handen gehad.

Schermafbeelding 2014-08-24 om 16.28.05

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram