+31 182 684545
info@northedge.nl

Politiek

Politiek-bestuurlijke kwaliteit

De eerste klanten van Northedge bevonden zich in het Justitieveld. Het was zo’n tijd dat het hele Justitieveld op haar grondvesten stond te schudden. Elke ochtend moesten we eerst de kranten lezen voordat we aan onze opleiding over kwaliteitszorg moesten beginnen om te horen wat er nu weer met onze cursisten was gebeurd. ‘Kwaliteitszorg’ – wat er ook onder verstaan moet worden – is voor ons nooit iets geweest dat zich in een rustige laboratoriumomgeving afspeelt. Eigenlijk kan rustig gezegd worden dat het inschatten van de politiek-bestuurlijke dynamiek rondom een kwaliteitsthema een specialisme is geworden. Wat we niet doen zijn voorlichtings- en belangenbehartigingsactiviteiten.

Uiteraard werkt dit door naar vraagstukken op het terrein van wetgeving, toezicht en controle. Steeds meer bemoeit de wetgever zich met de interne kwaliteitszorg van een sector. Uit vergelijkend (promotie) onderzoek weten we dat de aanwezigheid van een inspectie of toezichthouder in een sector invloed heeft op de wijze waarop een kwaliteitsinspanning gestalte krijgt. Maar hoe werkt dat precies door? Wanneer moet u naar buiten toe reageren? Wanneer intern? Vaste regels hiervoor zijn er nauwelijks te geven, maar wat u van ons mag verwachten dat we gevoel hebben voor zowel de beleefwereld van degenen die aan stabiele kwaliteit proberen te bouwen als voor de dynamiek zoals die in een meer politiek-bestuurlijke omgeving speelt.

U kunt bij Northedge terecht voor:

  • politiek-bestuurlijke analyses, inclusief haalbaarheidsstudies 
  • communicatieadvies in het kader van kwaliteit- of risicoprojecten 
  • crisiscommunicatie bij incidenten rond kwaliteitsthema’s  

Enkele teksten:

De drieslag van een incident. 

Over een overmaat aan complexiteit.

Archief

Northedge

@PeterNoordhoek
dpn@northedge.nl
 Copyright © 2015 -  All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram