+31 182 684545
info@northedge.nl
CONTACT

Opleidingen: kwaliteit van toezicht en verantwoording

Thema voor 1 dag: Aanspreken - het nieuwe verantwoorden
Doel
: Elkaar tijdig aanspreken over gedrag is de meest effectieve vorm van governance en de beste garantie dat toezichthouders niet in hoeven te grijpen.
Maar hoe krijg je een goede verantwoordingscultuur? Hoe hou je mensen 'accountabel' op zo'n manier dat aanspreken wordt aanvaard?
Bestemd voor: verkenners met functies als bestuurder, toezichthouder, lid managementteam, concerncontroller en sr. staffunctionaris

Opzet: bijeenkomst van een middag en avond
Brochure: data op aanvraag

Opleidingen Hoog betrouwbaar organiseren (HRO)
Doel
: alertheid en veerkracht van de organisatie vergroten op basis van het gedachtegoed van High Reliability Organisations (HRO). Deze 4e generatie van risicodenken vraagt een 'bijzondere vorm van gehoorzaamheid' van medewerkers en vertrouwt niet alleen op procedures om de veiligheid op peil te houden. Georganiseerd i.s.m. de Haagse Hogeschool / het HRO-initiatief.
Bestemd voor: staffunctionarissen en leidinggevenden belast met het vormgeven van een meer robuuste organisatie. Met name van belang voor vertegenwoordigers van organisaties met een hoge mate van incidentgevoeligheid.
Opzet: vooraf wordt gebruik gemaakt van de gevalideerde vragenlijst van Weick & Sutcliffe. Op basis hiervan worden profielen gemaakt van organisatie en deelnemer. Vervolgens kennis overbrengen van het HRO-gedachtengoed en worden de deelnemers via oefeningen en (eigen) casuïstiek context gevoelig gemaakt.
Achtergrond: zie pagina Risico's bij kwaliteit

Archief

Artikelen

Waar wilt u over lezen? Wat wilt u zien?

Grote kans dat u het hier vindt als u geïnteresseerd bent in ontwikkelingen met een publieke component. Met Peter Noordhoek als belangrijkste auteur, treft u artikelen, blogs en steeds meer vlogs (blog in videovorm) aan over thema’s als:
Kwaliteit in al haar dimenties
Beleid en bestuur
Brachebrede kwaliteit
Toezicht en governance
Politiek: landelijk, Europees, UK en USA
Poezie en andere dingen die 'Not so Northedge' zijn
check-circlemenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram