Contact

Northedge B.V. 
Oosthaven 15-16 
2801 PC Gouda 
The Netherlands 
T 31 (0)182 684545 

www.northedge.nl 
Tw @PeterNoordhoek 

Archief

Opleidingen: kwaliteit van toezicht en verantwoording


Thema voor 1 dag: Aanspreken – het nieuwe verantwoorden
Doel: Elkaar tijdig aanspreken over gedrag is de meest effectieve vorm van governance en de beste garantie dat toezichthouders niet in hoeven te grijpen.
Maar hoe krijg je een goede verantwoordingscultuur? Hoe hou je mensen ‘accountabel’ op zo’n manier dat aanspreken wordt aanvaard?
Bestemd voor: verkenners met functies als bestuurder, toezichthouder, lid managementteam, concerncontroller en sr. staffunctionaris

Opzet: bijeenkomst van een middag en avond
Brochure: bijeenkomst 8 juni 2015 De bijeenkomst wordt opnieuw voorzien in 2016.

Leerweg Toezicht buiten kaders 
Bestemd voor: de opleiding is bestemd voor zowel nieuwe als ervaren mensen werkzaam in het veld van toezicht, inspectie en handhaving met functies als senior (strategisch) toezichthouder, inspecteur, beleids-medewerker en afdelingshoofd. De groep zal maximaal 10 deelnemers omvatten.
Opzet: in 7 modules wordt de deelnemer door alle strategisch aspecten van het toezicht geleid. De eerste en laatste module omvat 2 aaneengesloten dagen, de overige 1 dag, inclusief avond. De opleiding wordt afgesloten met een gesprek op basis van een door de deelnemer te schrijven visiedocument. Kerndocenten zijn Peter Noordhoek en Rob Velders, aangevuld met een keur van topsprekers en praktijkdocenten uit het veld van toezicht en inspectie. De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. Velders IMC.
Data: op aanvraag
Prijs: € 700 per module. btw-vrijgesteld.
Informatie: bel 0182 684545.

Opleidingen Hoog betrouwbaar organiseren (HRO)
Doel: alertheid en veerkracht van de organisatie vergroten op basis van het gedachtegoed van High Reliability Organisations (HRO). Deze 4e generatie van risicodenken vraagt een ‘bijzondere vorm van gehoorzaamheid’ van medewerkers en vertrouwt niet alleen op procedures om de veiligheid op peil te houden. Georganiseerd i.s.m. de Haagse Hogeschool / het HRO-initiatief.
Bestemd voor: staffunctionarissen en leidinggevenden belast met het vormgeven van een meer robuuste organisatie. Met name van belang voor vertegenwoordigers van organisaties met een hoge mate van incidentgevoeligheid.
Opzet: vooraf wordt gebruik gemaakt van de gevalideerde vragenlijst van Weick & Sutcliffe. Op basis hiervan worden profielen gemaakt van organisatie en deelnemer. Vervolgens kennis overbrengen van het HRO-gedachtengoed en worden de deelnemers via oefeningen en (eigen) casuïstiek contect gevoelig gemaakt.
Achtergrond: zie pagina Risico’s bij kwaliteit 


Onze wereld is groot, complex en hoog als een berg. Weersomstandigheden wijzigen zich voortdurend. Hoe kom je dan aan de top?
Kaarten en instrumenten kunnen helpen. U vindt er hier vele. Het echte geheim schuilt in de mentaliteit waarmee u de berg te lijf gaat. Dan geldt wat iemand ooit vertelde: "De noordkant van een berg is het moeilijkste om te beklimmen, maar het meeste de moeite waard." Bij Northedge gaan we voor kwaliteit boven kwantiteit. Het vergt meer denkwerk, meer inspanning, meer van meer. Maar het is zo de moeite waard.  

Peter Noordhoek