Contact

Northedge B.V. 
Oosthaven 15-16 
2801 PC Gouda 
The Netherlands 
T 31 (0)182 684545 

www.northedge.nl 
Tw @PeterNoordhoek 

Archief

Opleidingen: kwaliteit van de organisatie

Auditorvaardigheden publieke sector
Doel: vertrouwd maken van de deelnemers met het INK-model op het niveau van (interne) auditor, om in staat te zijn effectief en integer met het model te werken binnen de specifieke context van de publieke sector.
Bestemd voor: degenen die (mede) verantwoordelijkheid dragen voor de invoering van het model en / of als (interne) auditor gaan werken.
Opzet: 3-daagse opleiding waarbij op basis van een case uit de publieke sector het model eigen wordt gemaakt en scenario’s voor de toepassing worden besproken. De opleiding is gelijkwaardig aan de INK-opleiding voor auditor en geeft tevens toegang tot erkenning als EFQM-auditor. Achtergrondartikelen:

Begeleiding positiebepalingen 
Northedge heeft meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van positiebepalingen op basis van het INK-model. Op basis daarvan kiezen we voor een aanpak van positiebepalingen waarbij het model zoveel mogelijk dienend is ten behoeve van uw proces. Na een lichte inleiding die wel ingaat op de kern van het model, is de aandacht er verder voor uw eigen situatie.

Begeleiding zelfevaluaties op basis van standaard model 
De aanpak stelt nog nadrukkelijker dan bij positiebepalingen de eigen inbreng van de organisatie centraal. Op basis van een stevige voorbereiding (waarbij tevoren de resultaatgebieden worden ingevuld) wordt gediscussieerd over sterke punten en punten voor verbetering. De begeleider voegt meerwaarde toe door het geven van scores op basis van de auditsystematiek en door diepgravende inhoudelijke commentaren. Het rapport is een stevige basis voor een jaarplan of activiteitenplan. 

Begeleiden zelfevaluaties op basis van beleidsversie van het INK-model  

Beleidsafdelingen verkeren in een wezenlijk andere dynamiek dan die van uitvoerende organisaties. De hantering van het model moet daar (deels) op worden aangepast. Naar aanleiding van een concrete situatie hebben we een dergelijke aanpassing gedaan. In de vorm van een (zelf)evaluatie kan deze ook voor u van toepassing zijn. 
Achtergrondartikel:  
Onze wereld is groot, complex en hoog als een berg. Weersomstandigheden wijzigen zich voortdurend. Hoe kom je dan aan de top?
Kaarten en instrumenten kunnen helpen. U vindt er hier vele. Het echte geheim schuilt in de mentaliteit waarmee u de berg te lijf gaat. Dan geldt wat iemand ooit vertelde: "De noordkant van een berg is het moeilijkste om te beklimmen, maar het meeste de moeite waard." Bij Northedge gaan we voor kwaliteit boven kwantiteit. Het vergt meer denkwerk, meer inspanning, meer van meer. Maar het is zo de moeite waard.  

Peter Noordhoek