+31 182 684545
info@northedge.nl
CONTACT

Opleidingen: kwaliteit van organisatie en onderneming

Auditvaardigheden intercollegiale toetsing
Doel: vertrouwd maken van de deelnemers met een auditbenadering op basis van een inductieve aanpak (organisatie of bedrijf leidend, niet de regels). In staat zijn om effectief en integer de principes voor een effectieve audit toe te passen en daarvoor de vaardigheden te ontwikkelen.

Bestemd voor: degenen die als intercollegiale of interne auditor mede verantwoordelijkheid gaan dragen voor de uitvoering van audits in de eigen sector.

Opzet: tweedaagse opleiding waarin kennis over het auditproces wordt overgedragen en op basis van verschillende casussituatie vaardigheden worden getraind. De opleiding valt aan te vullen met specifieke modules. De opleiding is gelijkwaardig aan lopende opleidingen bij meerdere sectoren.

Begeleiding positiebepalingen
Northedge heeft meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van positiebepalingen op basis van het INK-model. Ze worden niet veel meer uitgevoerd, maar de aanpak behoudt haar meerwaarde. Op basis van het INK-model en de aanpassing die in EFQM- en NEN-verband zijn gedaan kiezen we voor een aanpak van positiebepalingen waarbij het model zoveel mogelijk dienend is ten behoeve van uw proces. Na een lichte inleiding die wel ingaat op de kern van het model, is de aandacht er verder voor uw eigen situatie.

Begeleiding zelfevaluaties op basis van standaard model
De aanpak stelt nog nadrukkelijker dan bij positiebepalingen de eigen inbreng van de organisatie centraal. Op basis van een stevige voorbereiding (waarbij tevoren de resultaatgebieden worden ingevuld) wordt gediscussieerd over sterke punten en punten voor verbetering. De begeleider voegt meerwaarde toe door het geven van scores op basis van de auditsystematiek en door diepgravende inhoudelijke commentaren. Het rapport is een stevige basis voor een jaarplan of activiteitenplan. 

Begeleiden zelfevaluaties op basis van beleidsversie van het INK-model
Beleidsafdelingen verkeren in een wezenlijk andere dynamiek dan die van uitvoerende organisaties. De hantering van het model moet daar (deels) op worden aangepast. Naar aanleiding van een concrete situatie hebben we een dergelijke aanpassing gedaan. In de vorm van een (zelf)evaluatie kan deze ook voor u van toepassing zijn. 

Geen achtergrondartikelen

Archief

Artikelen

Waar wilt u over lezen? Wat wilt u zien?

Grote kans dat u het hier vindt als u geïnteresseerd bent in ontwikkelingen met een publieke component. Met Peter Noordhoek als belangrijkste auteur, treft u artikelen, blogs en steeds meer vlogs (blog in videovorm) aan over thema’s als:
Kwaliteit in al haar dimenties
Beleid en bestuur
Brachebrede kwaliteit
Toezicht en governance
Politiek: landelijk, Europees, UK en USA
Poezie en andere dingen die 'Not so Northedge' zijn
check-circlemenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram