+31 182 684545
info@northedge.nl

Ondersteunende activiteiten

Schermafbeelding 2015-07-02 om 10.31.39

Studiereizen
Door Northedge worden regelmatig studiereizen richting Groot-Brittannië georganiseerd.
Thema’s: publieke dienstverlening, Big Society, grote stedenbeleid.

Schrijven, redigeren en communiceren
Workshop: Naar transparante begrotingsdocumenten
Doel: gericht nadenken over een vergrote toepassing van begrotingsdocumenten. De opleiding vindt plaats in het kader van 'Respons'; een benadering gericht op manier van begroten en verantwoorden die recht doet aan de bestuurlijke gevoeligheden van overheden.
Bestemd voor: medewerkers controle, financiën en communicatie lokale overheden.
Opzet: 1-daagse werkbijeenkomst met kennisoverdracht en oefening op basis van de verschillende scans.

Workshop: Werken aan het jaarverslag
Doel: Worstelen om er sterker van te worden. Deelname stelt u in staat uw werkwijze en het resultaat daarvan te verbeteren. Het jaarverslag wordt er zowel aansprekend voor een breed publiek als beter hanteerbaar voor verantwoordingsdoelen.
Bestemd voor: Het traject is bestemd voor personen die voor hun organisatie een jaarverslag maken of het maken ervan ondersteunen.
Opzet: Praktijkgerichte tweedaagse training en een terugkomdag.
Brochure: 

Activiteit: Redigeren diverse begrotingsdocumenten
Wij beschikken over ervaring in het redigeren van beleidsplannen, jaarverslagen en (verantwoordings)handvesten, al dan niet op basis van het INK-model.

Activiteit: vereenvoudigen beleidsdocumenten
In samenwerking met Stichting Raad op Maat vereenvoudigen wij beleidsdocumenten. De vereenvoudiging levert documenten op die kunnen orden gelezen op het niveau van mensen met een verstandelijke beperking. De ervaring leert dat ook mensen zonder een dergelijke beperking de documenten als aanmerkelijk beter leesbaar ervaren. Het vereenvoudigen van verkiezingsprogramma's behoort ook tot deze activiteit.

Handreikingen en ander trainingsmateriaal: 

Handreikingen 
Vanuit Northedge zijn we betrokken bij de ontwikkeling van teksten rondom het INK-model, waaronder de handleiding publieke sector.

Daarnaast ontwikkelen we eigen materiaal: NK Public Sector Scan: een Engelse vertaling van de handleiding publieke sector.
Prijs: € 25,- 

Handreiking toezicht en inspectie: 'waarnemen, wegen en wagen'. Een combinatie van de officiële toezichtdefinitie met de ontwikkelfasen van het INK-model. Hoe goed zijn we bezig met onze toezichtfunctie?
Prijs: € 25,-.

Casuïstiek 
Onderstaande cases worden door Northedge gebruikt, c.q. zijn door Northedge voor auditortrainingen van het INK ontwikkeld en kunnen (na toestemming) worden gebruikt, bijvoorbeeld voor (interne) opleidingen:

  • KKC-case (zbo)
  • Luchtmachtcase
  • Case Zuiver Water (Nutsbedrijf)
  • Gemeentecase

Syllabi, readers
Doordat we beschikken over een goede bibliotheek zijn we in staat snel te zorgen voor passende syllabi en readers voor uw in-company opleidingen. Voor wetgevingsleer beschikken we over syllabi waarop copyright berust. Voor INK-materiaal zijn we als kennispartner licentiehouder. Het kan natuurlijk altijd zijn dat uw vraag niet direct aansluit bij de hierboven gepresenteerde vormen van dienstverlening. Dat is het onvermijdelijke nadeel van een aanbodgerichte aanpak. Excuses daarvoor. We zijn echter geen grote organisatie. Stelt u per e-mail of telefoon alstublieft uw vraag, dan geven wij snel antwoord. Daarbij houden we wel van een moeilijke vraag.

Archief

Northedge

@PeterNoordhoek
dpn@northedge.nl
 Copyright © 2015 -  All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram