+31 182 684545
info@northedge.nl

Het andere verantwoorden

Thema-in-1-dag over het punt waar governance en gedrag elkaar ontmoeten


Deze themabijeenkomst stond voor 8 juni 2015. Deze bijeenkomst kan opnieuw worden georganiseerd! Laat het weten. Ondertussen geldt deze tekst ook als voorbeeld voor andere 'Thema's in 1 dag'.

Waarom 'anders' verantwoorden?

Een groot deel van de energie en aandacht van organisaties gaat uit naar governance discussies. Dat is nodig vanwege ‘de verantwoording’. Tegelijk is het

vergeefse moeite als we ondertussen falen om de ander tijdig aan te spreken op het gedrag. Toch is dat in de praktijk wel wat we doen, om het dan aan het

toezicht over te laten als het alsnog fout gaat. Elke keer als een afspraak niet wordt nagekomen
Er is een keuze: doorgaan met het bouwen van grote toezicht- en verantwoordingssystemen tot alles is dichtgeregeld, of eenvoudigweg de ander aanspreken –

‘accountable houden’ - op het gedrag. Dus hardop verwoorden wat je denkt en de ander zo aanspreken dat het gewenste gedrag er komt. Dat is het ‘andere’

verantwoorden.

Aanspreken

Doen dus – ware het niet dat dit andere verantwoorden allang de norm zou zijn als het echt zo eenvoudig was. Veel van onze controlesystemen zijn een

uiting van ons onvermogen om dat goede gesprek tijdig te voeren. Het antwoord op dat falen is meer dan een cursus ‘aanspreken’ volgen (al kan dat zeker

helpen). Daarvoor zit de analyse wat zorgt voor een falende of juist goede verantwoordingscultuur. En nog iets meer: beseffen waarom goed aanspreken

tegelijk zo cruciaal en zo moeilijk is. In deze themabijeenkomst wordt de kunst van het aanspreken verbonden met moderne governance- en

toezichtdiscussies. Hoe komen we tot anders verantwoorden?

Aansluiting op toezicht en governance

In deze workshop wordt aangesloten bij de discussies over governance en toezicht, maar de invalshoek is dus een andere. Governance richt zich op

belanghebbenden van de organisatie en de verantwoordelijkheid van de leiding van deze organisatie om haar doelstellingen te verwezenlijken. Deze

verantwoording wordt letterlijk ondersteun door accountants en moet helpen aan te tonen dat men te vertrouwen is. U maakt zich ‘accountable’ en kunt

overeind blijven als een toezichthouder u aanspreekt. Dit is nuttig, maar ook wat de omgekeerde wereld; het is gericht op het voorkomen van falen en niet

op het slagen van de organisatie. De acties vinden vaak (te) laat en na afloop plaats. Maar kan het anders? Uitgangspunten voor het andere verantwoorden:

verantwoorden, ‘accountable’ houden, start op de werkvloer en wel direct;
een cultuur van aanspreken houdt de governance licht
In deze blog en deze wordt het thema nog verder toegelicht.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bestemd voor verkenners met functies als bestuurders, directieleden, leden van managementteams, toezichthouders (leden Raden van Toezicht, maar ook inspecteurs) en concerncontrollers in zowel de private als (semi-) publieke sector.

Docenten

Klaas Tuitjer, verander- en gedragskundige
Peter Noordhoek, expert op het terrein van toezicht en governance

Opzet

Let op: gekozen is voor een middag- en avond opzet

13.30u lunch en kennismaking

14u start: 1e conceptuele sprong

14.30u de kunst van het aanspreken; ervaren en bespreken wat de impact is

17u terugvertalen naar vraagstukken van governance en toezicht

18u eenvoudige maaltijd

19u aanspreken, governance en toezicht: 2 conceptuele sprong

19.30u aan het werk met eigen inzichten en ambities

21u terugkoppeling en afronding: 3e conceptuele sprong

22u naar huis

Waarom deelnemen?

Na deze themabijeenkomst in 1 dag beschikt u over:

scherper besef van de kunst van het aanspreken en aangesproken worden
de kennis om goed te weten hoe dit aansluit op de verschillende principes van good governance en accountability

uw eigen aanwezige accountability vaardigheden onderzoeken, genoeg om te voelen wat het betekent om ze toe te passen bij de

aansturing van uw organisatie
kunt u de kaders stellen voor de ‘accountability cultuur’
een eerste plan van aanpak, getoetst in het gesprek met de trainers en andere deelnemers

Wanneer en waar? 

De themabijeenkomst kan worden gehouden op maandag 8 juni 2015, ontvangst vanaf 13.30 uur, start om 14.00 uur en einde om 22.00 uur.
De bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek van Northedge, Oosthaven 15-16 in Gouda. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Vervolg

Het organiseren van een enkele themabijeenkomst is hoogstens een stap in het veranderen van de manier waarop we tegen verantwoorden aankijken. Het is ons

voornemen deze themabijeenkomst een vervolg te geven in een leergang. In deze leergang wordt de deelnemer daadwerkelijk getraind in aanspreekvaardigheden

en komen alle aspecten aan de orde die er voor nodig zijn om de governance structuur en de verantwoordingscultuur in uw organisatie te beïnvloeden. Heeft

u belangstelling? Neem s.v.p. contact op met de docenten.

Prijs

De prijs is 350,- euro per deelnemer, inclusief lunch, exclusief btw.
Voor annulering geldt: geen kosten tot 6 weken voor aanvang, 25% tot 1 week voor aanvang, daarna 100%.

Aanmelding

Stuur een email naar info@northedge.nl met uw gegevens.

Informatie

Voor organisatorische vragen: 0182 – 684545 of 06 53488078

Voor inhoudelijke vragen:

Peter Noordhoek: 06 53488078 dpn@northedge.nl

Klaas Tuitjer: 06 53225343 klaas@tuitjer.nl

Archief

Artikelen

Waar wilt u over lezen? Wat wilt u zien?

Grote kans dat u het hier vindt als u geïnteresseerd bent in ontwikkelingen met een publieke component. Met Peter Noordhoek als belangrijkste auteur, treft u artikelen, blogs en steeds meer vlogs (blog in videovorm) aan over thema’s als:
Kwaliteit in al haar dimenties
Beleid en bestuur
Brachebrede kwaliteit
Toezicht en governance
Politiek: landelijk, Europees, UK en USA
Poezie en andere dingen die 'Not so Northedge' zijn
check-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram