+31 182 684545
info@northedge.nl
CONTACT

Overzicht van klanten

Agentschap BPR
Aders
AOG, Academie voor Management
Buro's voor Rechtshulp Noord-Holland
Bibliotheken Friesland
Cabinet Office, Londen
Cabinet Office, Northern Ireland
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
CIOO
CTSV
Centre for Socio-Eco-Nomic Development
Co-Assist
Conquestor
Dar, Nijmegen
Dienst Omroep Bijdragen
DUO/ Informatie Beheer Groep (1995-96, 2001-03, 2004-05)
Erasmus Universiteit Rotterdam, College van Bestuur
European Institute for Public Administration
Gemeente Almere, Rekenkamer
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud-Zuid
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp
Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst
Gemeente Alkmaar
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Breda
Gemeente Culemborg
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Donderadeel
Gemeente Enschede
Gemeente Groningen
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Leiden
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Rotterdam, Bestuursdienst
Gemeente Texel
Gemeente Tilburg
Gemeente Utrecht
Gemeente Venlo
Hoogheemraadschap Noorderkwartier
DUO
Inspectie van het Onderwijs
Inspectie Werk en Inkomen (2000, 2002)
Instituut Nederlandse Kwaliteit
Institute for International Research
Kamer van Koophandels
Kamer van Koophandel Den Haag
Kluwer
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen
Koninklijke Landmacht
Luchtmachtbasis AOCS Nieuw Milligen
Luchtmachtbasis Eindhoven
Luchtmachtbasis Gilze Rijen
Luchtmachtbasis Leeuwarden
Koninklijke Notariële Beroepsgenootschap
Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
Kwaliteitskring Noord-Holland
Kwaliteitskring Zuid-Holland
Kwaliteitskring Noord-Nederland
Landelijke Vereniging voor GGD'en
Landelijke Vereniging voor Sociaal Raadslieden
LC gemeentelijke zwembaden
Management Studiecentrum
Medische Opvang Asielzoeker Brabant en Zeeland
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vele directies
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking
Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie, Directie Luchtmacht, centrale staf
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, meerdere directies
Ministerie van Financiën
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bestuursraad
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Directie Relatiemanagement Zelfstandige Organisaties
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Directie Personeel
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Bestuursraad
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Centrale Directie Personeelszaken
Ministerie van Verhalen
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Preventie, Jeugdzorg en Reclassering
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Gerechtelijk Laboratorium
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Expertisecentrum
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Toezicht
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bureau Secretaris-Generaal
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Departementale Ondernemingsraad
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Luchtvaart, Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Telecom, Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Organisatie en Informatie
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (vm.)
Nederlandse Luchtvaart Autoriteit
Nederlands Studiecentrum / Reed Elsevier Congressen
Nederlandse Orde van Advocaten
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerend goed
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Nucletron B.V.
Openbaar Ministerie
DJI PI Dordrecht
DJI PI Maershegge
DJI PI Scheveningen
DJI PI Vucht
POUR
Programmabureau Overheidsloket 2000
Provincie Drenthe
Provincie Gelderland
Provincie Groningen
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam
Raden voor Rechtsbijstand
Raad van State
Raad voor Strafrechttoepassing
Rabobank
Rabobank Maas en Waal
Raden voor de Kinderbescherming
Rechtbank Almelo
Rijks Geologische Dienst
Rijksverkeersinspectie
ROI-HEC
Royal Institute for Public Administration
SDU N.V.
Sociaal Economische Raad
Staatsbosbeheer
Streekarchief Midden-Holland
Streekgewest West Noord-Brabant
Stichting Certificering Openbare Bibliotheken
Stichting Raad op Maat, Namenbank toezichthouders
Stichting Thuiszorg Oost Noord-Brabant
Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg
UWV
Vereniging Kamers van Koophandel
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
VNO-NCW West
Waaiergroep
ZonMw

en vooral: hun klanten, cliënten, patiënten en partners

Northedge

@PeterNoordhoek
dpn@northedge.nl
 Copyright © 2015 -  All Rights Reserved
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram