Contact

Northedge B.V. 
Oosthaven 15-16 
2801 PC Gouda 
The Netherlands 
T 31 (0)182 684545 

www.northedge.nl 
Tw @PeterNoordhoek 

Archief

Een coalitie die we niet moeten willen

Commentaar bij de coalitieonderhandelingen in Zuid-Holland

Op basis van de ingewikkelde uitslag van de provinciale statenverkiezingen van 2019, waarin het CDA in Zuid-Holland helaas relatief slecht presteerde, moeten er nu onderhandelingen worden gevoerd om tot een werkbare coalitie te komen. Het initiatief daarvoor ligt bij de winnaar van de verkiezingen, de nieuwe partij Forum voor Democratie (FvD). Vrij snel hebben de fracties van VVD en CDA te kennen gegeven dat ze willen onderhandelen met FvD en recent hebben ook CU/SGP hetzelfde aangegeven.

Binnen mijn partij, het CDA, hebben lijsttrekker en onderhandelaar Adri Bom-Lemstra en Meindert Stolk, de fractievoorzitter, in een kort na de verkiezingen gehouden algemeen bestuur uitleg over de gekozen koers gegeven. Het is daarna niet rustiger geworden. Om die reden heb ik onlangs een brief aan beide bestuurders gericht en aan Relus Breeuwsma, de voorzitter van CDA Zuid-Holland. De brief heb ik hieronder, zoals aangekondigd, vertaald in een soort blog. Op 4 juni is er een Algemene Ledenvergadering en dan wil ik niet dat iemand verrast is over mijn mening. Die mening start met een brief en gaat na die brief verder met een afweging over de vraag of structurele samenwerking wel aan de orde kan zijn, wat samenwerking zegt over onze koers als partij en waar uiteindelijk de ondergrens ligt.

Een brief

Aan fractie en bestuur CDA Zuid-Holland

Gouda, 25 mei 2019

Beste Adri, Meindert en Relus,

Op 23 maart jl. vonden de provinciale statenverkiezingen plaats. Ik had die dag een bijeenkomst in Brussel over het lidmaatschap van Fidesz en was pas zo laat in Nederland terug dat ik alleen nog een klein stukje van de landelijke slotavond heb meegemaakt en niets van jullie avond. Ik heb met Zuid-Holland triomfen en nederlagen meegemaakt en dat niet aanwezig zijn voelde heel verkeerd; ik had jullie graag een hart onder de riem gestoken.
Het zal een van de redenen zijn dat ik mij de afgelopen weken stil heb gehouden over jullie coalitieonderhandelingen, maar ik wil nu niet langer stil blijven. Het is in mijn ogen tijd om een knoop door te hakken ten aanzien van de deelname van Forum voor Democratie aan een mogelijke coalitie. Eerst neem ik jullie graag mee in mijn afwegingen, omdat ik denk dat de motivatie van belang is en ik mij goed voor kan stellen dat jullie al zo ver in het traject zitten dat elk commentaar nu als mosterd na de maaltijd voelt. Zo is het zeker niet bedoeld.

Wat ik goed vond aan jullie benadering is dat jullie Forum niet direct op de hoop van de PVV hebben gegooid. Het aantal op Forum uitgebrachte stemmen (de grootste partij!) en de pure onduidelijkheid over hun intenties rechtvaardigden dat. Elke nieuwe partij verdient een kans. Op die basis heeft ook de SP in het verleden kansen gekregen en je kan allerlei kritiek op deze partij hebben (zeker naar aanleiding van het Brusselmans filmpje), maar ze hebben ook vaak goede bestuurders geleverd. De sleutelvraag of Forum een PVV of SP-achtige partij is, werd door jullie bij de algemeen bestuursvergadering van Zuid-Holland kort na de uitslag stevig in de laatste zin beantwoord: ze onderhandelen constructief en sluiten zich aan bij onze inhoudelijke lijn. OK, het is aan jullie.

De twijfel begon de zaterdag erna bij het interview van Otten in het NRC en de daaropvolgende machtsstrijd. Deze werd duidelijk gewonnen door Baudet. Dag SP-scenario, is dan de logische conclusie. Een conclusie die sindsdien alleen maar is versterkt.

Twijfel kwam ook bij de realisatie dat een onderhandelaar als Rob Roos kandidaat was voor zowel PS, GS, EK, EP-kandidaat als bestuurslid en daar kennelijk geen staatkundig probleem in ziet. Het roept ook de vraag op met wie wordt onderhandeld en wat het echte scenario in de onderhandelingen is.
Vervolgens krijgen we dan richting de EP-verkiezingen een reeks typische Baudet-incidenten: de retweet van het ‘Wir Haben es Nicht Gewust’ filmpje, de recensie met discriminerende tendensen en in het debat met Rutte de MH-17 uitspraken, etc..

Dat alles is nog tot daaraantoe, maar echt beslissend is de koppeling die met name door Rutte expliciet wordt gelegd tussen de onderhandelingen in Zuid-Holland en de uitlatingen van Baudet. De Zuid-Hollandse coalitie is in deze verkiezingen Chefsache geworden.

Besef wat dat betekent. Ik ben nu de biografie van ben Knapen over Oldenbarnevelt, de raadspensionaris van Holland, aan het lezen en dit zijn de momenten, nu zeldzaam, dat je opeens weer weet: “Je hebt Holland en dan is er de rest.” Zuid-Holland is van alle provincies de provincie die niet de illusie moet hebben dat wat hier gebeurt geen impact heeft op het landelijke en andersom. Richting volgende verkiezingen kan dus op landelijk niveau niet vrij worden geopereerd zolang er een samenwerking met FvD is. Je kan verwijzen naar de situatie met de PVV tijdens Rutte I, maar dat is echt anders: toen stond wat in Z-H gebeurde in de schaduw van deelname van het PVV aan dat kabinet. Kortom; deelname van FvD aan de coalitie in Zuid-Holland heeft impact op het landelijke en dat is nadelig als we afstand nemen richting Baudet en zijn ploeg. Waarom zouden we die ballast met ons willen meedragen? Zeker niet nu Baudet zich ook weer van zijn kwetsbare kant heeft laten zien in de Europese verkiezingen.

In deze nieuwe situatie wordt de ruimte te klein om nog door te gaan met de onderhandelingen inclusief FvD. Ik weet niet welke conclusie de andere deelnemende partijen zullen trekken, maar mijn advies is om dat niet af te wachten.

(…)

Sterkte met de afweging,

Met de allerbeste groeten,

Peter Noordhoek

Een vriendelijk antwoord

In antwoord op mijn brief heb ik een vriendelijke mail in antwoord gekregen: “Peter, dank voor het heldere signaal. Ik heb het gedeeld met de fractie. Je hebt gelijk dat een zorgvuldige afweging op zijn plaats is. Dat is ook wat de fractie doet en waar wij verantwoording over zullen afleggen aan onze leden. Op de ALV volgende week zal ik graag een toelichting geven.”

Het is een correcte mail, maar een die natuurlijk de nieuwsgierigheid oproept naar wat dan wel de uitkomst van de afweging wordt. Belangrijk hier is het ‘Verantwoording afleggen’. Dit is correct. Het is aan de fractie om een besluit te nemen over deelname aan een bepaalde coalitie en het onderliggende akkoord. Op 4 juni is er een ALV van het CDA Zuid-Holland en deze gaat dus niet over de beslissing zelf. Dat is op zich ook logisch: wij als leden kunnen niet alle dimensies van de gesprekken overzien. Dit is echter wel het moment waarop wij, gehoord de verantwoording, aan de onderhandelaars mee kunnen en moeten geven hoe we als leden tegen een samenwerking met FvD aankijken mocht dat nog steeds de ingezette lijn zijn.

Geen structurele samenwerking met een stuiterbal

Daarbij zou ik overigens een onderscheid willen maken tussen structurele samenwerking met Forum in het kader van een coalitie, of meer incidenteel samenwerking zoeken per dossier of stemming. Dat laatste kan altijd en met elke partij. Maar bij een structureel samenwerking moet bedacht worden dat Forum nu nog een heel jonge partij is en de antecedenten zijn niet goed. Voorganger Thierry Baudet ken ik van wat debatten, maar vooral door het referendum over Oekraïne. Hij is medeverantwoordelijk geweest voor een campagne waarin is samengewerkt met Cambridge Analytics en er zeer waarschijnlijk Russische invloed is geweest. Heeft de vos zijn streken echt verleerd? Daarbij is hij er in geslaagd om tussen de verkiezingen in maart en mei een half miljoen kiezers te verliezen. Dat is nogal wat binnen twee maanden. Het lijkt me verstandig om even een paar jaartjes af te wachten voordat structurele samenwerking wordt gezocht met een partij die toch echt meer dan een stuiterbal of een raider moet zijn.

Consequenties van een politieke middenkoers

De goede lezer heeft ondertussen gezien dat ik in mijn brief geen inhoudelijk standpunt heb ingenomen: ik wijs vooral op enkele afwegingen die volgens mij relevant zijn voor een goed besluit. Beslist de fractie anders, dan is dat hun goed recht. Dat betekent echter niet dat ik die inhoudelijke standpunten niet heb. Ik voel mij nu vrij die hier te geven.

Dat doe ik vanuit de gedachte dat het CDA terug moet naar het politieke midden. Mogen er dan geen ‘rechtse’ of conservatieve dingen meer worden gezegd? Natuurlijk wel: onze lijn ten aanzien van bijvoorbeeld veiligheid, defensie en ondernemerschap mag gehoord worden. Laten we vooral de belastingdruk lager krijgen en zorgen dat we ook veel meer aan bureaucratiebestrijding doen. Als dat een ‘rechts’ geluid is: laat het horen. Maar in een goede middenpartij gaat dat vergezeld van een stevig sociaal geluid en is er altijd ruimte voor medemenselijkheid en mededogen, ook als het om migranten gaat. Als dat ‘links’ of progressief is, is dat prima. Als het maar beide gebeurt. Maar er moet ook meer gebeuren en dan bij uitstek op het terrein van duurzaamheid.

Bij een middenpartij hoort ook – hoort juist – een helder geluid. Laat ik er een afgeven. Mijn ‘babyboom’ generatie heeft het grootste deel van het leven economische meewind gehad en eigenlijk nooit ergens voor hoeven te vechten. Nu er dan wat te vechten is – hoe gaan we om met de klimaatverandering? – verschuilen we ons te makkelijk achter gelegenheidsargumenten om maar niet te hoeven veranderen. De goede niet ten kwade gesproken, maar ik geneer me dood. Daarbij moeten we ons realiseren dat, zeker in Zuid-Holland, de toekomst aan de stad is en aan de jongeren. Die hebben andere prioriteiten, zeker als het om duurzaamheid en leefbaarheid gaat. Dat vraagt onmiskenbaar om een andere positie en profiel dan we als CDA nu hebben. We zullen de partij van rentmeesterschap zijn, of we zullen niet zijn. En dus, in alle pragmatiek, daar past geen coalitie met klimaatontkenners bij.

Wat ons onderscheid

Wat ons als CDA ten slotte zou moeten onderscheiden, is het idee dat mensen verantwoordelijkheid nemen en de gemeenschappelijkheid zoeken. En daarin zit dan tegelijk ook onze ondergrens. We moeten niet elke nieuwe partij als extreem gaan beschouwen, maar Arnhem heeft ons geleerd om bij twijfel afstand te houden. Of beter nog, Angela Merkel navolgen door expliciet te zeggen dat we ons niet verbinden met populisten en extremisten. Let dan op hoe het nu gaat. Ben je voor verantwoordelijkheid nemen, dan herken je het als iemand schuld en verantwoordelijkheid juist steeds afschuift (of geen verantwoordelijkheid neemt voor de eigen woorden). Zoek je de gemeenschappelijkheid, dan zie je het wanneer verdeeldheid wordt gezaaid en in onwaarachtigheden wordt gehandeld. Dan maak je onderscheid. Dan blijf je ver van het Forum van Thierry Baudet.

Peter Noordhoek

6 Responses to Een coalitie die we niet moeten willen

 • cees.moerman@telfort.nl'

  Beste Peter,

  Hartelijk dank voor deze gedegen analyse. In het bijzonder je voorbeeld gekoppeld aan de klimaatopgave om als midden partij een helder geluid af te geven.
  “We zullen de partij van rentmeesterschap zijn, of we zullen niet zijn. En dus, in alle pragmatiek, daar past geen coalitie met klimaatontkenners bij”.
  Let daarbij ook op de verkiezingsuitslag in Duitsland met grote winst voor de Groenen en verlies voor CDU en SPD. Gaat het CDA hier tijdig en helder mee aan de slag. Laat het CDA in ZH zien dat het haar menens zich hier voor in te zetten. Te werken aan de toekomstbestendigheid van de pronvincie, Nederland en Europa.

  Met hartelijke groet en tot morgenavond.
  Cees Moerman

 • sdwa@xs4all.nl'

  Peter, fraaie en inspirerende en doordachte reactie over echte politiek van dit moment. Uiteraard spreekt me met name je laatste punt zeer aan. Groet Steven

 • info@depolitiekeschool.nl'

  Of de toekomst aan de stad is waag ik te betwijfelen (of is de wens de vader van deze gedachte?), maar verder kan ik me helemaal vinden in je menjjng en je argumentatie. Één keuze voor structurele samenwerking met Fvd is na alle publiciteit van de afgelopen weken niet meer uit te leggen, ook niet als de provinciaal gekozenen constructieve lui lijken te zijn. Ik wens de nieuwe fractie veel moed en wijsheid toe, want ik weet ook dat stoppen met onderhandelen razend moeilijk is en minstens zo moeilijk om uit te leggen.

 • cock.degraaf@gmail.com'

  Peter Noordhoek neemt het FvD de politieke maat. En wenst dat het CDA stelling neemt tegen FvD. Maar wie neemt het CDA de politieke maat? Met een voorbeeld uit het recente verleden probeer ik daar duidelijkheid in te geven en dan mag je toch vraagtekens stellen bij het democratische gehalte van het CDA. Het CDA gedraagt zich als slippendrager en schoothondje van de VVD, zo mag er langzamerhand wel geconcludeerd worden.

  Uit het onlangs verschenen nieuwe “beleidskader herindeling” lezen we het volgende:
  “Medio vorig jaar stemden Tweede en Eerste Kamer in met een aantal omstreden herindelingen in Groningen en de Hoeksche Waard (Z-H). Daar hadden inwoners en/of het lokaal bestuur zich, tevergeefs, met hand en tand tegen herindeling verzet. In beide gevallen had de provincie (Groningen en Zuid-Holland) het initiatief tot herindeling naar zich toegetrokken.”

  Uit dit stuk blijkt dat de inwoners van de Hoeksche Waard (Zuid-Holland) zeer bewust zijn verraden door Provinciale politici van Zuid-Holland, door Haagse politici en door plaatselijke politici. De herindeling is door de strot geduwd van de inwoners, die in meerderheid tegen deze herindeling waren. Ook lokale besturen van 3 gemeenteraden, die 53.000 inwoners vertegenwoordigen van de 86.000, stemden in meerderheid tegen deze herindeling.

  Het “nieuwe beleidskader herindeling” geeft aan, dat men thans een gewone en normale procedure wenst te volgen volgens de gevestigde democratische beginselen, zijnde voldoende draagvlak van het lokale bestuur en de inwoners. Dat suggereert dat het “oude beleidskader herindeling” van minister Plasterk kennelijk niet op de beginselen van onze democratische rechtsstaat berustte. Rutte II heeft bewust veel doorzettingsmacht aan de provincies toegekend vanwege het realiseren van zogeheten “smart cities” en verzonnen “metropool regio’s”. Groot, groter, grotesk gaat zorgen voor meer economische activiteit, denkt men. Kijk maar naar de zorg, waar de bureaucratie enorm is toegenomen ten koste van de patiënt en kwaliteit van de zorg. Patiënten zijn, en inwoners van de Hoeksche Waard worden de dupe van deze grootheidswaanzin. De provincie Zuid-Holland kon zich door het “oude beleidskader herindeling” dan ook gedragen als een “schurk met hoge hoed” en maakte daar dankbaar en schandelijk misbruik van. Democratische principes werden zeer bewust niet toegepast en aan de laars gelapt. Macht corrumpeert in hoge mate, zo is gebleken! En dat men kennelijk een ondemocratisch beleidskader laat prevaleren boven onze normale democratische beginselen, lijkt mij een doodzonde! Het morele kompas ontbreekt volledig.

  Ook kan er geconcludeerd worden, dat minister Ollongren bewust lang op haar handen is blijven zitten om een nieuw beleidskader herindeling te ontwikkelen en door de ministerraad te loodsen. Overigens met voorbedachten rade. Er hangt een zeer onfrisse penetrante geur aan haar optreden, want er moesten nog snel 37 herindelingen door de Tweede Kamer gejast worden. En dat is ze gelukt op basis van een ondemocratisch “beleidskader herindeling” van kabinet Rutte II. En politiek Den Haag is daar apentrots op! Dus heeft ook minister Ollongren de democratie verkwanseld en heeft er blijk van gegeven de provincies doorzettingsmacht te geven, die qua democratische beginselen niet te rijmen valt. En daarna durft Ollongren ondemocratische voorstellen tot herindelen (Groningen met Haren en Hoeksche Waard) gewoon aan de Tweede Kamer voor te leggen, die ze vervolgens nog goedkeurt ook. Wel een hele hoop bewuste democratische onkunde bij elkaar en een schandelijk bedrog! Dat hele “beleidskader herindeling” is feitelijk een volledig overbodige exercitie nu onze democratische beginselen ruim voldoende waarborg bieden voor onze lokale besturen. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om burgerpeilingen te organiseren die voldoende democratische garanties bieden om de mening van de inwoners te kennen. En we hebben gezien dat er schandalig misbruik is gemaakt van de gegeven doorzettingsmacht aan provincies. Momenteel zie je dat ook bij de dossiers over plaatsing van windmolens. Provincies dienen veel meer dienstbaar, ondersteunend en adviserend aan en probleemoplossend te zijn voor gemeenten. Dus veel meer een rol om gemeenten te faciliteren, op verzoek te begeleiden, kennis te delen en een vraagbaak voor gemeenten te zijn. Een beetje nederigheid kan geen kwaad! Ook de provincie dient er te zijn voor de inwoners en niet andersom.

  De huichelachtige rol van de provincie Zuid-Holland moge duidelijk zijn. De Commissaris van de Koning (CdK), Jaap Smit (CDA), heeft willens en wetens niet ingegrepen om Gedeputeerde Staten Zuid-Holland op andere gedachten te brengen en is dus mede verantwoordelijk. Hij wilde niet de hoeder zijn van onze democratische rechtsstaat en heeft de democratie laten vallen als een baksteen. Zijn morele kompas aangaande onze democratische rechtsstaat is ernstig defect gebleken. Hij bleef zodoende liever het schoothondje en slippendrager van de huidige regerende coalitiepartijen. Een democratische slapjanus en pluche plakker! Hij had ook deze herindeling kunnen afblazen of in de ijskast kunnen zetten. Dit gezien de raadstemmingen in 3 Hoeksche Waardse gemeenten (53.000 inwoners) die tegen herindeling stemden en slechts 2 Hoeksche Waardse gemeenten (33.000 inwoners) stemden voor. Daarnaast is in eerdergenoemde 3 gemeenten nog een burgerpeiling gehouden (bij een opkomst van 80% stemden ca. 70% van de inwoners tegen herindeling). Of gewoon de democratische beginselen kunnen respecteren, zoals te doen gebruikelijk is. Kijk bijvoorbeeld naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en Noord-Brabant. Zij hebben, een aantal herindelingen waarin GS het voortouw hadden genomen, afgeblazen of in de ijskast gezet. Gelukkig zijn er nog bestuurders te vinden, die de democratie wel serieus nemen en zich niet laten manipuleren!

  Kortom: willens en wetens zijn de inwoners van de Hoeksche Waard verraden door een politieke minderheid op lokaal niveau, via vuige machinaties door een politieke meerderheid op provinciaal niveau, ook door CDA Statenleden zoals M. Stolk en CDA gedeputeerde Adri Bom en CDA leden van Tweede en Eerste Kamer. En vervolgens vragen politici zich af hoe het toch komt dat de afstand tussen burgers en politieke elite steeds groter wordt en waar het heen moet met onze democratie? Ik zou als politicus en zeker als CDA politicus toch eerst eens in de democratische spiegel kijken! Volgens mij had Fortuyn in het verleden al iets losgemaakt en was het ieders verantwoordelijkheid, zeker voor een CdK in Zuid-Holland, om dat weer vast te maken. De gevestigde politici moesten zichzelf opnieuw uitvinden. Het antwoord is tot op heden uitgebleven. De democratische leegte is voor iedereen zichtbaar geworden. Er is een groot cultureel en democratisch tekort in de hedendaagse politiek. Zeer weinig politici zijn bij machte om helder aan te geven welke samenleving men aan komende generaties zou willen overdragen. Regeren is beheren geworden en je politieke zin doordrijven via ondemocratische en vuige machinaties! Dat heet democratuur! En nu zien we de opkomst van een andere Fortuyn, de partij van Forum voor Democratie. Gaat de geschiedenis op herhaling en hebben we dan niets geleerd uit het verleden? Ik ben bang van niet. Politici blijken hardleers te zijn. Het gaat om een democratische attitude en respect opbrengen voor onze democratische beginselen in plaats van om je zin door te drijven via allerlei vuige machinaties, macht spelletjes en manipulaties. Kiezers hebben dat haarfijn door! Alle politici, zowel lokaal, provinciaal als landelijk moeten weer eens nodig naar een cursus “democratie” van ProDemos. Dus M.Stolk, stuur je mede CDA fractiegenoten als de wiede weerga naar zo’n cursus en ga zelf ook naar zo’n cursus.
  Provinciale Staten in Zuid-Holland zijn onlangs fors afgerekend door de kiezers en nu is Forum voor Democratie de grootste partij in deze provincie geworden. Ruim 20% van de inwoners van de omstreden nieuwe gemeente Hoeksche Waard heeft op deze partij gestemd. Aan formateur Hans Wiegel de eer om er chocola van te bakken en om FvD een plek te geven in een nieuwe coalitie. Wie zaait zal oogsten, dus dat zullen straks nog interessante Tweede Kamerverkiezingen worden.
  En als straks Forum voor Democratie de grootste partij wordt in Nederland, weet dan dat zij, de Haagse, Provinciale en plaatselijke politici deze partij zelf stevig in het zadel hebben geholpen, door de democratische beginselen van onze rechtsstaat aan hun laars te lappen. De kiezer rekent altijd af. En terecht! Ik zou zeggen: meer respect opbrengen voor onze democratische beginselen en neem altijd onze democratische principes als leidraad. Geef het goede voorbeeld, want dat is waar kiezers om vragen! Volgens mij is de democratie in optima forma nog altijd onmisbaar om zoveel mogelijk aan een ieder recht te doen.

  En zoals Piet Hein Donner al aangaf: geef nieuwkomers direct regeringsverantwoordelijkheid.

  Democratie kan nooit het probleem zijn, ze is de enige oplossing

  In het licht van het voorgaande is de oproep van Peter Noordhoek in mijn ogen dan ook uiterst hypocriet!

  C.F. de Graaf
  Ambassadeur Senatus Consultum
  http://www.senatusconsultum.eu

  • En ik dacht dat ik lange teksten schreef. Twee adviezen in reactie.
   De eerste. Om te voorkomen dat je mensen onnodig gaat beledigen, zoals u doet met de beschuldiging van ‘uiterst hypocriet’, heb ik geleerd om eerst goed te lezen wat er wordt geschreven. In het begin geef ik aan dat ik respect heb voor de openheid van geest van de fractie om eerst te kijken naar wat voor vlees we in de kuip hebben met FvD: is het inderdaad een nieuwe PVV of is het meer als de SP – ideologisch ver verwijderd, maar wel in staat tot besturen. Ik heb FvD dus wel degelijk ruimte gegeven, maar de ervaring van de laatste maanden heeft geleerd dat in ieder geval Baudet meer in de PVV-traditie wil staan. (en overigens is het Hirsch Ballin die achteraf gelijk heeft gekregen met zijn uitspraak in Arnhem, niet Donner, hoe hoog ik hem ook waardeer).
   De tweede: Ik mag het zeggen: als oud ‘s-Gravendeler heb ik het verlies van zelfstandigheid emotioneel altijd heel lastig gevonden. Maar nadat de gemeente Binnenmaas eenmaal was gevormd, kon het voor iedereen duidelijk zijn dat dat niet het einde zou zijn. Overal in Nederland is dat de (financiële) realiteit van het bestuur geweest. Voor gezond bestuur pak je dan snel door en ga je geen achterhoede gevechten voeren. Omdat ik er niet meer woon en omdat ik de fractie niet voor de voeten wil lopen, heb ik mij niet met het conflict bemoeid en heb vooral geconstateerd dat het voor iedereen vooral een serieuze worsteling was. Beschrijf dat en maak er geen samenzweringstheorie van.
   Democratie is geen doel op zich: het gaat om een samenleving waarin het goede vooropstaat. Wordt dat vergeten, dan gaat het alleen maar om de macht. Samenzweringstheorieën zijn in historische zin altijd de kortste weg naar tirannie en het einde van democratie geweest. In reactie op het klappen van de onderhandelingen in Zuid-Holland, liet Baudet opnieuw het filmpje rondgaan van “Wir Haben es Nicht Gewust”. En dat terwijl we D-Day gedenken. Zolang de leden van Forum Baudet niet weten te temmen, denk ik dat de leden het met hem en zijn gedrag eens zijn en blijf ik een ondergrens trekken.

 • cock.degraaf@gmail.com'

  Eerst even het nieuwe beleidskader herindeling:

  Uit “Binnenlands Bestuur” van 19 maart 2019 van Minister Ollongren
  GEEN HERINDELING MEER ZONDER DRAAGVLAK
  “Alle herindelingsvoorstellen die naar minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) worden gestuurd, krijgen alleen groen licht als er voldoende draagvlak van het lokale bestuur en de inwoners voor is. De provinciale ‘macht’ bij gemeentelijke herindelingen wordt ingetoomd. Dat blijkt uit het nieuwe beleidskader herindeling waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd. Het nieuwe beleidskader geldt voor alle herindelingsadviezen die vanaf nu aan de minister van Binnenlandse Zaken worden aangeboden.

  Belang inwoners voorop
  Meer dan nu moeten herindelingen van ‘onderop’ komen. Een grotere democratische betrokkenheid en meer draagvlak van inwoners is het doel van het nieuwe kader. Slagkracht is belangrijk voor de opgaven waarvoor gemeenten en regio’s zich gesteld zien, maar herindeling is slechts één van de instrumenten om de bestuurskracht te versterken. Zoals Ollongren al in haar Thorbeckelezing van oktober vorig jaar aangaf, wil de minister meer differentiëren in taken en bestuursvorm, ‘als dat gemeenten helpt om hun inwoners beter van dienst te kunnen zijn’, aldus het ministerie. In verschillende delen van Nederland zijn er andere opgaven en kansen. Welke oplossing gemeenten uiteindelijk ook kiezen, Ollongren wil ‘voortaan redeneren met het belang van inwoners voorop’.

  Draagvlak
  In sommige gevallen is een gemeentelijke herindeling de beste oplossing. Het kabinet ziet dan het liefst dat gemeenten daartoe zelf het initiatief nemen. Het beoordelingscriterium ‘draagvlak’ gaat zwaarder wegen. Provincies kunnen weliswaar bij grote bestuurlijke problemen het initiatief tot herindeling nemen, maar dan moet eerst met de minister van Binnenlandse Zaken worden overlegd. Daarnaast is er in het nieuwe beleidskader een aantal andere randvoorwaarden opgenomen voor provinciale inmenging. Zo moet de provincie een visie hebben op de ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie.

  Afgeblazen
  Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en Noord-Brabant hadden vorig jaar een aantal herindelingen waarin GS het voortouw hadden genomen, afgeblazen of in de ijskast gezet. GS van Noord-Holland besloot eind november de herindelingsprocedure van Huizen, Blaricum en Laren en die van Wijdemeren en Hilversum stop te zetten. Hiertoe besloten zij op basis van berichtgeving van het ministerie van BZK waaruit bleek dat de provinciale rol bij arhi-procedures niet zou worden versterkt. GS van Noord-Brabant volgde een paar dagen later het voorbeeld met de herindelingsprocedure Eindhoven-Nuenen.

  Omstreden herindeling
  Noord-Holland stelde dat het wel belangrijk is dat de bestuurskracht in de vijf gemeenten moet worden versterkt, maar dat de betrokken gemeenten daar zelf werk van moeten maken. Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant hebben inmiddels de fusie tussen Eindhoven en Nuenen definitief afgeblazen. Dit gebeurde nadat het onderwerp dankzij een burgerinitiatief toch weer op de agenda van PS was gezet. Medio vorig jaar stemden Tweede en Eerste Kamer in met een aantal omstreden herindelingen in Groningen en de Hoeksche Waard. Daar hadden inwoners en/of het lokaal bestuur zich, tevergeefs, met hand en tand tegen herindeling verzet. In beide gevallen had de provincie het initiatief tot herindeling naar zich toegetrokken.”

  Uit dit nieuwe beleidskader blijkt dat de inwoners van de Hoeksche Waard (en ik denk ook Haren) schandelijk bedrogen zijn. Hoezo is democratie geen doel op zich? Leven we nu al dan niet in een democratische rechtsstaat? En over welke samenzweringstheorie heeft u het eigenlijk? Ik blijf gewoon bij de feiten en die liegen er niet om. Het is gegaan zoals het is gegaan. Geconcludeerd kan worden dat de democratische beginselen o.a. in de Hoeksche Waard aan de bekende laars zijn gelapt en dat het CDA Zuid-Holland en het landelijk CDA de democratie als een baksteen hebben laten vallen. En wie bepaalt eigenlijk een samenleving waarin het goede voorop staat? Zijn dat bij een fusieproces de inwoners, de gemeentelijke politiek of is dat de provincie die in de onderhavige gevallen schandelijk misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie? In dergelijke fusieprocessen zul je toch de inwoners mee moeten nemen en niet een herindeling door de strot moeten duwen. Dat is niet gebeurd en dus ging het alleen maar om de macht. In het nieuwe beleidskader herindeling is men haastig op zijn schreden teruggekeerd, maar heeft men nog snel daarvoor nog 37 herindelingen er door gejast. Fraai staaltje van democratie, toch! En daar heeft het CDA Zuid-Holland en de CDA Kamerfracties Eerste en Tweede Kamer braaf aan meegedaan. Kortom: het CDA is daarin onbetrouwbaar gebleken en heeft ondemocratisch gehandeld. Het morele kompas was ernstig defect. Niet voor niets stemden de inwoners van de ondemocratisch opgelegde nieuwe gemeente Hoeksche Waard bij de Provinciale verkiezingen massaal op FvD. Ruim 20% notabene. Met o.a. dank aan het CDA, want die ondemocratisch opgelegde herindeling hebben de inwoners slecht verteerd. En dat mag o.a. het CDA zich aanrekenen, maar daarover wordt met geen woord gerept.

  Kortom: u probeert aan te geven dat u een samenwerking binnen Zuid-Holland met de FvD niet ziet zitten. U neemt de FvD de politieke maat, terwijl u uw eigen CDA niet de politieke maat neemt. Dat heb ik dan voor u gedaan aan de hand van enkele voorbeelden. Zoals ik al eerder schreef: Democratie kan nooit het probleem zijn, ze is de enige oplossing. En daaraan gaat u voorbij. Misschien dat democratie dan toch ook een doel op zich moet zijn en dat altijd gestreefd moet worden om tenminste onze democratische beginselen in de praktijk te brengen.

  Helaas voelt u zich persoonlijk geraakt en stelt u dat er mensen onnodig worden beledigd, quod non. Dat is dan uw opvatting, maar die deel ik geenszins. Dus ik blijf bij mijn opvatting dat uw brief aan de fractie en bestuur van het CDA-Zuid-Holland bij mij uiterst hypocriet overkomt, gezien in het licht van mijn eerdere constateringen in het fusieproces van de Hoeksche Waard etc. U kunt ook navraag doen hoe het de inwoners van Haren is vergaan in hun fusieproces. En net zoals u mij adviezen meegeeft, heb ik een advies voor u: breng de democratie weer tussen de oren van uw CDA bestuurders en laat ze verplicht een cursus volgen bij ProDemos over onze rechtsstatelijke democratie. Daar leg ik de ondergrens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Onze wereld is groot, complex en hoog als een berg. Weersomstandigheden wijzigen zich voortdurend. Hoe kom je dan aan de top?
Kaarten en instrumenten kunnen helpen. U vindt er hier vele. Het echte geheim schuilt in de mentaliteit waarmee u de berg te lijf gaat. Dan geldt wat iemand ooit vertelde: "De noordkant van een berg is het moeilijkste om te beklimmen, maar het meeste de moeite waard." Bij Northedge gaan we voor kwaliteit boven kwantiteit. Het vergt meer denkwerk, meer inspanning, meer van meer. Maar het is zo de moeite waard.  

Peter Noordhoek