Contact

Northedge B.V. 
Oosthaven 15-16 
2801 PC Gouda 
The Netherlands 
T 31 (0)182 684545 

www.northedge.nl 
Tw @PeterNoordhoek 

Archief

Risico’s bij kwaliteit – HRO

Het HRO-initiatief 10-10

 

 

Hoog betrouwbaar organiseren 

Northedge is vanaf het allereerste begin verbonden geweest aan de beweging om alertheid en veerkracht van de organisatie vergroten op basis van het gedachtegoed van High Reliability Organizing (HRO). Deze 4e generatie van risicodenken vraagt een ‘bijzondere vorm van gehoorzaamheid’ van medewerkers en vertrouwt niet alleen op procedures om de veiligheid op peil te houden. Wij ondersteunen HRO-activiteiten mede omdat we in deze vorm van gedragssturing het logische antwoord en vervolg zien op teveel op het systeemdenken gebaseerd kwaliteitsinspanningen. Uiteindelijk gaat het er gewoon om hoe scherp je bent op je eigen werk.

Onze activiteiten vinden plaats binnen het kader van het HRO-initiatief, waarvan de initiatiefnemers Herman de Bruine van De Haagse Hogeschool en Peter Noordhoek van Northedge zijn. We verrichten diensten en geven opleidingen voor staffunctionarissen en leidinggevenden belast met het vormgeven van een meer robuuste organisatie. Met name van belang voor vertegenwoordigers van organisaties met een hoge mate van incidentgevoeligheid, maar ook voor vertegenwoordigers van organisaties waarin een hoge mate van groepsdwang tot verstarring leidt. In het Platform HRO verzamelen wij de mensen met belangstelling voor het HRO-denken.

Voorafgaand aan elk activiteit voor een sector of organisatie wordt gebruik gemaakt van de gevalideerde vragenlijst van Weick & Sutcliffe. Op basis hiervan worden profielen gemaakt van organisatie en (opleidings)deelnemer. Vervolgens wordt kennis overgebracht van het HRO-gedachtengoed en worden de deelnemers via oefeningen en (eigen) casuïstiek contact gevoelig gemaakt.

Voor wat kennis:

HRO: een bijzondere vorm van ongehoorzaamheid. Artikel Kwaliteit in Bedrijf

Hoog betrouwbaar organiseren. Een toevoeging aan kwaliteitszorg. Artikel M&O

Geen nieuws is slecht nieuws. Paper bij congres Toezicht en wetenschap.

De kunst van het tijdig loslaten. Blog

Over bungeejumpkoordtoezichthouders. Blog


Onze wereld is groot, complex en hoog als een berg. Weersomstandigheden wijzigen zich voortdurend. Hoe kom je dan aan de top?
Kaarten en instrumenten kunnen helpen. U vindt er hier vele. Het echte geheim schuilt in de mentaliteit waarmee u de berg te lijf gaat. Dan geldt wat iemand ooit vertelde: "De noordkant van een berg is het moeilijkste om te beklimmen, maar het meeste de moeite waard." Bij Northedge gaan we voor kwaliteit boven kwantiteit. Het vergt meer denkwerk, meer inspanning, meer van meer. Maar het is zo de moeite waard.  

Peter Noordhoek